DAJ NAM ŚWIĘTĄ MIŁOŚĆ

Kazanie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niedziela 24 maja 2015

Duchu Święty, w serca nam miłość świętą wlej.

To nam wystarczy. Wystarczy, aby być szczęśliwym tutaj na ziemi i żeby żyć bez końca.

Duchu Święty, w serca nam miłość świętą wlej.

I jeszcze parę zdań dodaję głosem na www.itinerarium.pl  (Kazania nowe)

Liturgia słowa

 

(Dz 2,1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? – mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.

(Ps 104,1.24.29-31.34)
REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

(1 Kor 12,3b-7.12-13)
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

SEKWENCJA

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Itinerarium

ZDRÓJ ŻYWY

Sobota 23 maja 2015

Dziś jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego, w hymnie (całość niżej) wzywamy Go m.in. jako Zdrój Żywy.

Zdrój Żywy. Wystarczy spojrzeć na nieprzeliczone odcienie zieleni dookoła, szczególnie brzozy czy lipy. On, Duch Święty, Zdrój Żywy rozlewa w tajemniczy sposób życie w każdym przejawie. Właśnie zaczęły brykać nowo narodzone dzieci saren, jeleni i łosi, pierwsze ptasie pisklęta próbują już latać. Zdrój Żywy, życie posyła każdej istocie. I to jest zachwyt i radość.

Ale popatrzcie na ludzi, jak potrafią śmiać się, przyjaźnić i łączyć. To Zdrój Żywy, Duch Święty życie pomnaża w sercach, umysłach i marzeniach.

Proście o Ducha Świętego i zaproście Go do siebie, życie z Nim jest głębsze i przepiękne.

 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Boga masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

 

Ewangelia z dzisiejszego wieczoru:

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. (J7,37-39)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Itinerarium

ODWAGI NIE BÓJ SIĘ

Piątek 22 maja 2015

W dwóch krytycznych momentach swojej wielkiej misji św. Paweł usłyszał: „Nie bój się Pawle!” oraz  „Odwagi!” Odpowiednie cytaty znajdziecie w Dziejach Apostolskich (23,11 i 27,24) akurat teraz czytanych codziennie w liturgii słowa.

W obydwu przypadkach te słowa kierował do Apostoła zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus.

Krytyczne chwile mieliśmy, mamy i mieć będziemy. Bardzo życzę, aby wtedy dotarło do każdego z nas Jego słowo – Nie bój się! Odwagi!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Itinerarium

GRUSZE DĘBY NOWA EWANGELIZACJA

Czwartek 21 maja 2015

Dębów papieskich nie sposób już chyba zliczyć, prawdopodobnie jest ich ponad 200. Dęby te wyrastają z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II pod koniec życia. W wielu miejscach nawet dość poważnie podchodzi się do sadzenia tych drzewek, w przekonaniu, że jest to akt niemal religijny.

Od niedawna dęby papieskie rywalizują z gruszami błogosławionej Karoliny Kózkównej, wspaniałej polskiej świętej męczenniczki z 1914 r. Według niektórych źródeł Karolina katechizowała koleżanki i kolegów właśnie pod gruszą. Z tego drzewka zostały pobrane szczepki i teraz zasadzane są nowe grusze. Kilka dni temu przeczytałem w katolickim serwisie, że przy okazji sadzenia gruszy w Koninie: Ten podniosły moment poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem proboszcza parafii

Zasadziłem kilka drzew w życiu, dębów też (gruszy jak dotąd jeszcze nie), dobra sprawa, ponieważ ciągle musimy nadganiać straty jakie Niemcy wyrządzili nam w czasie wojny, masowo ogałacając polskie lasy z najlepszego materiału drzewnego.

Jako konsekwentny czytelnik Jana Pawła II przypominam sobie Jego słowa z encykliki Redemptoris Missio (1990): „nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Itinerarium

Z DUŻYM ROZMACHEM SERDECZNOŚCI

Środa 20 maja 2015

Na mojej macierzystej uczelni (KUL) w ramach dni kultury studenckiej będzie m.in. turniej planszówek oraz kino samochodowe (możliwość oglądania filmów z siedzeń samochodów). Aż chciałoby się napisać, że jacy studenci, taka i kultura. I tak powinienem się cieszyć, że nie ma disco – polo, muzyki niosącej wyjątkowo humanistyczny przekaz. Nie wiem jak studentom pójdzie w „chińczyka”, ale z kinem samochodowym będzie klapa, z powodu niedostatku kabrioletów w mieście Lublin (co innego w Ameryce).

Innym tematem rozgrzewającym dyskusję publiczną w Lublinie jest kolor nowego budynku Centrum Onkologii, toczy się nawet zacięty bój o zmianę barw. Innym problemem jest nocna parada rolkarzy i niespodziewana wizyta koziołka w centrum miasta.

Demokracja i czas wolności mają swoje prawa, wiem o tym. Głupota i banał nabyły obywatelstwa i mają się dobrze. To się oczywiście źle skończy, ale na razie jest kolorowo i wesoło.

Każda epoka ma także swoje sprawy zakazane czy tematy tabu. Do niedawna był to seks, narkotyki, okrutne zbrodnie i choroby psychiczne. Dziś do sfery tabu zaliczyć trzeba przyzwoitość, mówienie zawsze i wszędzie prawdy, sens życia i wierną miłość (dla przykładu).

Świat się kręci raźnie i żwawo, my jednak mamy nowy dzień i wiemy, że trzeba żyć dobrze, uczciwie, pobożnie, radośnie i z dużym rozmachem serdeczności.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Itinerarium

POWIEM CI COŚ SMUTNEGO MOJA SIOSTRO UKRAINO

Wtorek 19 maja 2015

Chcę Ci coś powiedzieć siostro Ukraino. Coś bardzo ważnego. I coś bardzo smutnego.

Jesteś jeszcze młodą siostrą w naszej Rodzinie Narodów, masz dopiero 24 lata. Jesteś jeszcze bardzo młoda i może nie do końca rozumiesz jakie prawa panują w naszej Rodzinie. Opowiem Ci o czymś co sam widziałem i znam. Inna nasza siostra Czeczenia, chciała być wolna i niepodległa, prawie się jej to udało po dwóch wojnach (w 1994 i 1999 r.). Ale wtedy po zamachu na World Trade Center (2011) dwie największe siostry w naszej Rodzinie, Ameryka i Rosja umówiły się. Umówiły się, że Rosja pomoże Ameryce aby ta mogła skarcić Osamę bin Ladena i talibów, w zamian za to siostra Ameryka zamknie oczy na to, co siostra Rosja zrobi siostrze Czeczenii. Siostra Rosja obróciła w pył Grozny i inne miasta Czeczenii. Nasza mała siostra Czeczenia siedzi do dziś w klatce wielkiej siostry Rosji.

Opowiem Ci coś więcej moja siostro Ukraino. Jeszcze inna nasza siostra, Gruzja, też chciała i chce być wolna. Zapragnęła w roku 2008 zjednoczyć swoje pradawne części – Abchazję i Osetię Południową – z resztą kraju. Ale to nie było na rękę naszej wielkiej siostrze Rosji. Nasza moskiewska siostra wysłała czołgi i żołnierzy, a inne siostry w naszej rodzinie, wielka siostra Ameryka i wszystkie siostry europejskie miały akurat kryzys finansowy. Nie na rękę im było bronić bitej siostry Gruzji, więc szybko cała Rodzina Narodów zamknęła oczy. I teraz siostra Gruzja żyje, ale ma amputowane dwie ręce, tę abchaską i tę osetyńską. Kaleka, ale jeszcze żyje.

Moja droga siostro Ukraino, ja to wszystko widziałem i znam. I przepraszam, że mówię Ci prosto w oczy. Powiem Ci teraz moja siostro Ukraino rzecz bardzo smutną i bardzo ważną. Wiem, że nasza wielka siostra Rosja bije Cię i niszczy. Wiem, ale pamiętaj, że będziesz sama. Nasza wielka siostra Ameryka ma teraz problem z bratem Iranem, który się niebezpiecznie zbroi i zagraża stabilności na Bliskim Wschodzie. A zbroi się dzięki pomocy siostry Rosji. Zatem, moja siostro Ukraino, te dwie największe siostry w naszej Rodzinie, Rosja i Ameryka, już się dogadały. Siostra Ameryka (i reszta sióstr w Europie) zamkną oczy na to co siostra Rosja zrobi Tobie, a w zamian za to siostra Rosja nie będzie już zbroić Iranu.

Wiem co wielka siostra Rosja zrobi Tobie. Będzie Cię biła, kąsała, rwała, aż wreszcie stłamsi i wciśnie pod swój but. Ja to wiem i wszystkie Twoje siostry w Europie i Ameryce to wiedzą. Musisz zatem wiedzieć moja siostro Ukraino, że będziesz sama. Będziesz bita, ale żadna z innych Twoich sióstr w naszej Wielkiej Rodzinie Narodów nie będzie Cię broniła. Bo takie mamy zasady w naszej Rodzinie, w której liczą się tylko interesy. Jak bardzo będziesz krwawić wyślemy Ci lekarzy do opatrywania ran. Jak będziesz już bardzo głodna, zbierzemy dary i szczycić się będziemy pomocą humanitarną. Poślemy Ci też ekspertów od budowania demokracji i doradców we wszystkich sprawach. Będziemy pisać artykuły, nagrywać filmy i długo dyskutować o Twojej trudnej sytuacji. I będziemy Ci współczuć. Ale nie pomożemy Ci, bo takie mamy zasady w naszej Rodzinie Narodów. Będziemy robić to, co umiemy najlepiej czyli CZEKAĆ NA ROZWÓJ WYDARZEŃ.

Wiem, moja droga siostro Ukraino, że to, co piszę jest smutne i bolesne dla Ciebie. Ale musisz to wiedzieć. Będziesz sama i nikt Ci nie pomoże. Takie mamy zasady w naszej Rodzinie Narodów.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 6 votes)
Itinerarium

IMPULS NA NOWY TYDZIEŃ

Poniedziałek 18 maja 2015

Nikt nie przypuszczał, że ten  chłopak będzie wielkim człowiekiem. Nawet rodzice, Karol i Emilia i dorosły już brat Edmund. Z płaczu niemowlaków trudno wnioskować o ich karierze. Działo się to wszystko dokładnie 95 lat temu.

Dzisiaj tego dziecka wzywamy jako świętego Jana Pawła II, a w dniu urodzin był to mały Karol Wojtyła. Ten człowiek 2 czerwca 1979 roku zawołał w Warszawie, aby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze ziemi. I to wołanie spełniło się, odmieniając losy historii, nam Polakom rozpoczynając nową wolność do dziś trwającą.

Ten człowiek, już pod koniec życia łamiącym głosem powiedział w Toronto (2002) kilka zdań, które sobie i wam dedykuję jako impuls na nowy dzień i tydzień:

Pośród tylu niesprawiedliwości i cierpień ludzkość żywi nadzieję nowej cywilizacji pod sztandarem wolności i pokoju. Lecz dla takiego przedsięwzięcia potrzebne jest nowe pokolenie budowniczych, którzy kierując się nie strachem ani przemocą, lecz pilnymi potrzebami prawdziwej miłości umieją kłaść kamień na kamieniu, aby budować w mieście człowieka miasto Boga. Wam Bóg powierza, trudne, lecz doniosłe zadanie współpracy z Nim w budowaniu cywilizacji miłości.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
Itinerarium

IDŹCIE DO LUDZI

Kazanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Niedziela 18 maja 2015

Jurij Gagarin, legendarny rosyjski kosmonauta, jako pierwszy człowiek znalazł się we Wszechświecie poza naszą Ziemią, było to w kwietniu 1961 roku. Po wylądowaniu stwierdził: „Byłem we wszechświecie i nie widziałem Boga”. Poleciał do nieba i stwierdził tam nieobecność Boga. Zdziwiłbym się, gdyby Go tam spotkał.

Szukanie Boga w niebie ponad nami jest daremne. Niebo mamy w sobie. I w ludziach, którzy są obok nas. My jednak nie chodzimy wcale (albo za rzadko) do siebie i do ludzi. A czemu warto chodzić do nieba w ludziach, mówię o tym w kazaniu głosem na www.itinerarium.pl (Kazania nowe). Idźcie do ludzi, wejdźcie w siebie. Boga znajdziecie i niebo.

 

Liturgia słowa

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Dz 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/ – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Itinerarium

14 NOWA DROGA

Dziś rano pobłogosławiłem Rafała i Jacka, którzy wyruszyli w 900 km wędrówkę w ramach projektu Nowa Droga. Więcej o tym pisałem tutaj:

http://itinerarium.pl/2015/05/14/30-dni-900-kilometrow-nowe-zycie/#.VVcRqPntmko

Rafał będzie próbował pozostawić za sobą stare życie, włącznie z latami spędzonymi w więzieniu, Jacek towarzyszy mu w odnalezieniu nowej wizji życia. Relacja z początku 14 już edycji Nowej Drogi na antenie Radia eR 87,9 FM dziś o 16:15.

Zdjęcia przedstawiają błogosławieństwo w bazylice oo. Dominikanów (początek lubelskiej Drogi św. Jakuba), chwilę rozmowy z Anią (psycholog wspierający wyprawę) oraz wymarsz chłopaków z Pl. Katedralnego.

W tym roku projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie POSTIS oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Trzymajcie kciuki, wspierajcie jak umiecie!DSC_0012DSC_0027DSC_0033DSC_0040DSC_0044

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Itinerarium

OKO WYDŁUBANE I ŚCIERKA

Sobota 16 maja 2015

Andrzej Bobola, polski święty, został umęczony w sposób bestialski. Przytoczę fragment jednego z opisów:

… obnażono  go i skatowano. Następnie skrępowano mu ręce i przywiązano do pary koni, które popędzono w kierunku Janowa. W czasie czterokilometrowego biegu pomiędzy końmi dostał jeszcze mnóstwo razów batogami i cięcie szablą w lewe ramię. W Janowie wprowadzono go do szopy na rynku służącej za rzeźnię. Jak podaje jeden z biografów: z gałązek dębowych upleciono wieniec i wciśnięto mu na głowę, następnie rzucono na stół i ogniem przypalano ciało, wbijano drzazgi za paznokcie, zdzierano skórę z rąk, piersi, palców i głowy, odcięto palec wskazujący od lewej dłoni i końce dwóch innych palców, wydłubano prawe oko, świeże rany posypano plewami, odcięto nos i wargi, wyrwano język, wreszcie za nogi powieszono u powały. Po dwóch godzinach żywego jeszcze zdjęto ze sznura. Dwukrotne cięcie szablą w szyję zakończyło tortury.

Z kolei polski błogosławiony Jerzy Matulewicz prosił Boga:

Jeśli wolno prosić, to daj Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka, którą wszystko wycierają, a po zużyciu wyrzucają gdzieś w najciemniejszy, ukryty kąt. Niech i mnie tak zużyją i wykorzystają, aby tylko w Twoim Kościele przynajmniej jeden kącik był lepiej oczyszczony, aby tylko w Twoim domu było czyściej i schludniej (…) Daj, bym został wzgardzony, bym się zdarł, byle tylko Twoja chwała rosła i rozszerzała się, bylem się przyczynił do wzrostu i umocnienia Twojego Kościoła.

Czytam te historie i myślę, że jeszcze daleko mi do choćby progów świętości. Dziś liturgiczne wspomnienie patrona Polski, zapoznanego św. Andrzeja Boboli.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Itinerarium