KRÓLOWA POLSKI ALE I SIEDMIU NARODÓW

Piątek 3 maja 2024

КОРОЛЕВА ПОЛЬЩІ, АЛЕ ТАКОЖ СЕМИ НАРОДІВ

П’ятниця 3 травня 2024 року

Mamy uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski. Tak, ale nie tej Polski – ściśle biorąc – od Odry po Bug, czyli w obecnym kształcie naszego państwa. Król Jan Kazimierz obrał Marię za Królową w lwowskiej katedrze przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, w czasie szwedzkiego potopu. Obraz ten został po kryjomu wywieziony tuż po wojnie ze Lwowa, najpierw do Lubaczowa a ostatecznie do Krakowa (Wawel). Uratowane zostało też ostatnie płótno Jana Matejki przedstawiające scenę ślubów, dziś możemy je oglądać we Wrocławiu.

Tyle historii. Wczytując się w tekst ślubów – fragment na końcu – odkrywamy jakie ziemie wówczas zostały oddane przez Jana Kazimierza w królewską opiekę Maryi. Księstwo polskie, to oczywiście większość dzisiejszych terytoriów Polski. Ale zaraz po nim jest księstwo litewskie, czyli Wilno, Grodno, Mińsk i choćby Nowogródek. Księstwo pruskie obejmowało m.in., dzisiejszy Kaliningrad. Inflanty to wówczas m.in. Ryga i Tallin. Opuszczam Mazowsze i Żmudź. Dalej jest jeszcze ciekawiej, bo mamy księstwo ruskie, czyli Kijów i choćby Żytomierz. Na liście znajdziemy też Smoleńsk, a na końcu jest Czernichów, dziś we wschodniej Ukrainie.

Jednym słowem podziwiać możemy rozmach Jana Kazimierza, pod matczyną opiekę oddał nie tylko Polskę, ale jeszcze ziemie – dzisiejsze – Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji (Kaliningrad, Smoleńsk), Białorusi i Ukrainy. To była niezwykła duchowa Unia, całej wschodniej Europy.

Mamy prawo wierzyć, że Maria ma nadal w swojej opiece nie tylko Polskę, ale i pozostałe siostrzane narody oddane jej przez wielkodusznego polskiego króla.

Foto – obraz Matejki, Śluby Lwowskie

Fragment ślubów lwowskich:

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

Маємо свято Матері Божої, Королеви Польщі. Так, але не тієї Польщі – строго кажучи – від Одеру до Бугу, тобто в сучасному вигляді нашої держави. Король Ян Казимир обрав Марію королевою у Львівській катедрі, перед образом Матері Божої Милосердної, під час шведського потопу. Цю картину таємно вивезли зі Львова невдовзі після війни, спочатку до Любачева, а потім до Кракова (Вавель). Останнє полотно Яна Матейка із зображенням весільної сцени також було врятовано, і зараз його можна побачити у Вроцлаві.

Так багато історії. Читаючи текст обітниць – уривок в кінці – ми дізнаємося, які землі були тоді передані Яном Казимиром під королівську протекцію Марії. Князівство Польське – це, звісно, більша частина сьогоднішньої території Польщі. Але одразу за ним – Литовське князівство, тобто Вільнюс, Гродно, Мінськ і навіть Новогрудок. Герцогство Пруссія включало, серед іншого, сьогоднішній Калінінград. До складу Інфлянтів тоді входили, зокрема, Рига і Таллінн. Я залишаю Мазовію і Жмудь. Далі ще цікавіше, бо маємо Руське князівство, тобто Київ і, наприклад, Житомир. У списку також є Смоленськ, і, нарешті, Чернігів, сьогодні на сході України.

Коротко кажучи, ми можемо захоплюватися величиною Яна Казимира, який взяв під захист своєї матері не лише Польщу, але й землі – сьогоднішні – Естонії, Латвії, Литви, Росії (Калінінград, Смоленськ), Білорусі та України. Це було надзвичайне духовне об’єднання всієї Східної Європи.

Ми маємо право вірити, що Марія й досі має під своїм покровом не лише Польщу, але й інші народи-сестри, подаровані їй щедрим польським королем.

Фото – картина Матейка, Львівські обітниці

Фрагмент Львівських обітниць:

Велика Мати Божа, Пресвята Діво. Я, Ян Казимир, з ласки Сина Твого, Царя царів і Господа мого, і з ласки Твоєї король, припавши до Твоїх найсвятіших стіп, сьогодні вибираю Тебе своєю Покровителькою і Царицею моїх країн. Віддаю себе і своє Королівство Польське, князівства Литовське, Руське, Прусське, Мазовецьке, Жемайтійське, Лівонське, Смоленське і Чернівецьке, а також військо обох держав і всіх моїх народів під Твою особливу охорону і оборону, і покірно призиваю Твою допомогу і милосердя в катастрофічному і жалюгідному стані мого Королівства проти ворогів Римської Церкви.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.