Tag Archives: na później

DIABEŁ NA NASZEJ PÓŁCE

Środa 30 listopada 2011 Albo na świętego Andrzeja kazanie Rozejrzyjcie się po swoim mieszkaniu. Macie taką półkę z napisem: „Sprawy na wczoraj” albo „Sprawy na przedwczoraj”? To jeszcze [..]

Itinerarium , , , , , ,

NOGA W BŁOCIE

Częścią naszego życia duchowego czy moralnego jest doświadczenie grzechu, słabości i ułomności. Grzeszymy. Właściwą reakcją jest odrzucenie grzechu, jak najszybsze. To tak, jakbyś wdepnął w błoto – niemal [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

W KWESTII OPUS VITAE

Przez trzy najbliższe dni liturgia w odcinkach serwuje nam modlitwę Jezusa (zwaną arcykapłańską), będącą zapisem dialogu z Ojcem, prośbą za uczniów, wołaniem o jedność i odsłanianiem więzi z [..]

Itinerarium , , , , , , , ,

TO CO OBJAWIA ŻYCIE

Tak Bóg umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. (por. dzisiejsza Ewangelia – J 3,16-21) Jak [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , ,