Tag Archives: wypełniać dzieło

W KWESTII OPUS VITAE

Przez trzy najbliższe dni liturgia w odcinkach serwuje nam modlitwę Jezusa (zwaną arcykapłańską), będącą zapisem dialogu z Ojcem, prośbą za uczniów, wołaniem o jedność i odsłanianiem więzi z [..]

Itinerarium , , , , , , , ,