TO CO OBJAWIA ŻYCIE

Tak Bóg umiłował świat
że Syna swego Jednorodzonego dał
aby każdy kto w Niego wierzy
nie zginął
ale miał życie wieczne.

(por. dzisiejsza Ewangelia – J 3,16-21)

Jak bardzo śmierć objawia, że nie umrzemy. Jak bardzo człowiek objawić może wartość życia i nadzieję nieśmiertelności.

Żyjesz w niewiarygodnie cudownych czasach. Może w najpiękniejszych. Dlatego nie odkładaj niczego na później.

Módl się, bierz Biblię, różaniec. Otwieraj serce, kieszeń, ręce.

Łącz się z innymi.

Bóg tak kocha ciebie, że pozwala ci dziś wystartować ku nieskończoności.

Słyszysz papieskie: Nie lękajcie się! Żebyś tylko nie odłożył. Żebyś tylko zdążył.

Itinerarium , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.