Tag Archives: życia

TO CO OBJAWIA ŻYCIE

Tak Bóg umiłował świat że Syna swego Jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. (por. dzisiejsza Ewangelia – J 3,16-21) Jak [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , ,

CZY JESTEŚ PRZYJAZNYM MIASTEM?

Bawią nas różne możliwości urządzania życia. Zwłaszcza w młodości istnieje silna pokusa próbowania jak największej ilości, czasem zupełnie odległych od siebie, wariantów życia. No i w jakimś stopniu [..]

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , ,