TYLKO MIŁOŚĆ

Kazanie na niedzielę 28 kwietnia 2024

ЛИШЕ ЛЮБОВ

Проповідь на неділю 28 квітня 2024 року

Jesteście zadowoleni ze swojego życia? Jest piękne, ciekawe i cudowne? O swoim mogę powiedzieć, że tak, jest bardzo piękne, przeciekawe i niezwykle cudowne. Obfite!

W opowieści o krzewie winnym – moim zdaniem – chodzi o jakość życia, o owoc obfity. Jakość życia? W młodości tę jakość mierzymy tym, co mamy, głównie modnymi i drogimi rzeczami. Potem ulegamy pokusie mierzenia jakości życia stanem konta, im więcej tym lepiej.

Z biegiem lat wiem jednak, że tylko miłość nadaje głębię i najwyższą jakość życiu. Tak było w życiorysie Chrystusa, próbuję, aby tak było i w moim. Jeszcze bardziej wyzwala we mnie miłość wojna w Ukrainie i los moich sióstr i braci znad Dniepru. Miłość nie ma sensu, jeśli odrywa się od cierpienia niewinnych ludzi, od bomb spadających na bezbronne domy, szkoły i ulice. I zabijających kobiety, mężczyzn i dzieci. Nie ma sensu miłość, jeśli zamkniemy oczy i uszy na Ukrainę.

Niech taka miłość, dająca obfite życie, napełni nas wszystkich.

Чи ви задоволені своїм життям? Чи воно красиве, цікаве і чудове? Про своє можу сказати, що так, воно дуже красиве, цікаве і надзвичайно чудове. Достатньо!

Історія про виноградну лозу – на мою думку – це про якість життя, про рясні плоди. Якість життя? Коли ми молоді, ми вимірюємо цю якість тим, що маємо, переважно модними і дорогими речами. Потім ми піддаємося спокусі вимірювати якість життя своїм банківським балансом, чим більше, тим краще.

Однак з роками я знаю, що тільки любов дає глибину і найвищу якість життя. Так було в житті Христа, так я намагаюся зробити і в своєму. Навіть більше, війна в Україні та доля моїх сестер і братів на берегах Дніпра пробуджує в мені любов. Любов не має сенсу, якщо вона відокремлена від страждань невинних людей, від бомб, що падають на беззахисні будинки, школи та вулиці. І вбивають жінок, чоловіків і дітей. Немає сенсу в любові, якщо ми закриваємо очі і вуха на Україну.

Нехай же така любов, що дарує рясне життя, наповнить нас усіх.

Ewangelia

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.