KIEPSKI DZIEŃ DLA PISMA ŚWIĘTEGO

Czwartek 16 marca 2017 Czytam Pismo Święte codziennie od ponad 40 lat. Bardzo kocham te słowa, które „dają życie wieczne” (J 6,58). Mocno zasmuciła mnie idea Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego, która – niestety – ziści się 30 kwietnia w Polsce.

Rozumiem intencje pomysłodawców – cała depesza za Katolicką Agencją Informacyjną na końcu wpisu – ale nie tędy droga. To prawda, że większość katolików, nie tylko w Polsce, nie czyta Pisma Świętego. Czy zaradzi temu Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego? Wątpię najgłębiej.

Większość katolików, nie tylko w Polsce, nie chodzi do kościołów na msze święte – tak mówią oficjalne statystyki kościelne. Czy zaradziłby temu Narodowy Dzień Mszy Świętej? Większość katolików, nie tylko w Polsce, nie chodzi do spowiedzi. Zaradziłby temu Narodowy Dzień Spowiedzi? Jeśli by dalej iść tropem zbożnych intencji organizatorów będziemy ogłaszać wkrótce narodowy Dzień Wiary, potem taki sam Nadziei czy Miłości. Przypomnę, że mamy już Narodowy Dzień Życia, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych itd.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma też złe obciążenie ewentualnym kontekstem nacjonalistycznym. Czy 30 kwietnia będą mogli czytać Pismo moje siostry i bracia z Ukrainy? Nie są Polakami ale Pismo Święte czytają, wiem to na pewno. Czy będą mogli je czytać moi przyjaciele muzułmanie, którzy nie we wszystko w Biblii wierzą (tak zresztą jak część katolików) ale bardzo ją podziwiają? Pismo Święte nie jest narodowe, na szczęście. A jak już to najbardziej jest żydowskie, bo przytłaczająca większość autorów ksiąg Pisma, to Żydzi. Tak to Pan Bóg wymyślił.

Coraz bardziej nasila się dziś tendencja do religijnego etykietowania wszystkich możliwych rzeczy. Rozzłościł mnie pomysł zbudowania kaplicy w centrum handlowym (o ile pamiętam w Gliwicach). Inspiratorzy argumentowali, że chodzi tam bardzo wielu ludzi. Przy okazji kupowania sałaty po promocyjnej cenie i płynu do czyszczenia toalet, można by wskoczyć na mszę świętą. Wszystko w jednym miejscu, blisko, tanio i jak zaradnie. Trzymając się tej logiki, należałoby zbudować kaplice na stadionach (też przychodzi tam wielu ludzi), w dyskotekach disco – polo (tłumy!) czy latem na plażach (normalnie ciżba!).

Pismo Święte to słowa zbawienia i miłości wiecznej. „Nie rzucajcie swych pereł przed wieprze” – wzywa Pan Jezus (Mt 7, 6). Czytajcie Pismo Święte codziennie, to są słowa Życia Wiecznego. W niedzielę 30 kwietnia idźcie na wiosenny spacer powtarzając w sercu słowa „abyście się wzajemnie miłowali” (J  13, 34). I bez znaczenia czy jesteście katolikami, żydami czy muzułmanami. To są słowa, które dają życie wieczne.

Depesza KAI

Organizowany po raz pierwszy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się 30 kwietnia. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.

Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznacząja organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Hasło przewodnie Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego brzmi: „Weź i czytaj!”. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i będzie przeżywane w kościołach we wszystkich diecezjach, a w miarę możliwości także w świeckich instytucjach, stowarzyszeniach, placówkach dydaktyczno-wychowawczych, organizacjach i ruchach. Tego dnia w kościołach będzie miała miejsce uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej. W tym roku będą to wybrane teksty z „Listu do Galatów” z odpowiednim nawiązaniem do Niedzieli Biblijnej. W niektórych kościołach odbędzie się również popołudniowa celebracja Słowa Bożego przez wystawienie Najświętszego Sakramentu, hymn do Ducha Świętego, odczytanie fragmentów z „Listu do Galatów”, krótkie rozważanie i błogosławieństwo księgą Pisma Świętego. W parafiach odbędzie się również rozdawanie „Chleba życia” (por. J 6,26-51a), czyli pojedynczych fragmentów „Listu do Galatów”, by wierni mogli zabrać je do domu. Co tydzień na Facebooku i na stronie internetowej Dzieła Biblijnego będzie drukowany kolejny fragment „Listu do Galatów” z odpowiednim komentarzem egzegetycznym, patrystycznym oraz ikonograficznym.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” dostarczą do wszystkich parafii odpowiednią ilość specjalnie przygotowanego Biuletynu, który przybliży wiernym „List do Galatów” oraz pomoże w jego samodzielnej lekturze i medytacji nad jego treścią. Obok tekstu natchnionego będzie w nim zamieszczony komentarz narracyjny, objaśnienia geograficzno-historyczne, orędzie teologiczne i aktualizacja w odniesieniu do życia chrześcijan i Kościoła w świecie współczesnym. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego może być przywoływany w kolejnych tygodniach czy miesiącach poprzez zaproszenie parafian na spotkania kręgu biblijnego lub nabożeństwo lectio divina.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. W dniu 11 stycznia 2017 roku została ona przedstawiona abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Po zapoznaniu się z celami i formą przeprowadzenia inicjatywy, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, uznał wydarzenie za potrzebne dopełnienie uroczystości 1050- lecia Chrztu Polski i objął nad nim patronat honorowy. Do zorganizowanie uroczystości na poziomie ogólnopolskim przewodniczący KEP upoważnił pomysłodawców: moderatora krajowego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. prof. Henryka Witczyka oraz założyciela Fundacji Soar Bogdana Romaniuka, inicjatora powstania i budowy Muzeum Rodziny Umów w Markowej. W diecezjach odpowiedzialnymi za zorganizowanie czytania będą moderatorzy diecezjalni Dzieła Biblijnego upoważnieni do tego przez swojego biskupa, w ścisłej współpracy z nim, a także we współpracy z diecezjalnym referentem ds. duszpasterstwa. W parafiach księża proboszczowie razem z innymi duszpasterzami, katechetami, członkami zwyczajnymi Dzieła Biblijnego, kręgów biblijnych i lektorów – podejmą trud zorganizowania uroczystego czytania „Listu do Galatów” przed każdą Mszą św. w Niedzielę Biblijną lub w innej formie (z wykorzystaniem proponowanych materiałów).

Itinerarium

1 response to KIEPSKI DZIEŃ DLA PISMA ŚWIĘTEGO


  1. Pingback: FLAGA POLSKA W KOLORACH MIŁOSIERDZIA - ItinerariumItinerarium

Dodaj komentarz