DUCH PRZEMIANY

Jesteśmy, jacy jesteśmy, często dalecy od zadowolenia z siebie i życia. I gdzieś tam we wnętrzu tęsknimy za nowym życiem.

W Biblii czytam piękną scenę napełnienia Duchem Świętym Saula, pierwszego króla izraelskiego. Samuel, prorok, zapowiada gruntowną przemianę: „Ciebie też opanuje Duch Święty i staniesz się innym człowiekiem”. Chyba ta przemiana, jakiej może dokonać Duch, jest najistotniejszym przesłaniem nadchodzącego Święta Zesłania.

Staniesz się innym człowiekiem. Przemianę oczywistą widzimy w bohaterach historycznego Zesłania, apostołach, dotąd zalęknionych, strwożonych, niepewnych i zdezorientowanych. Napełnieni Duchem są śmiali, energiczni i szczęśliwi, mimo nawet prześladowań.

Duch Święty nie przychodzi dla dekoracji. On chce konkretnie zmieniać to, co jest – oschłe, suche, słabe, zalęknione, harde, smutne. To są konkretne wymiary ludzkich serc, naszych serc. Chce je przemieniać w serca mężne, odważne, ufne, radosne, żywe, rześkie. Nowe człowieczeństwo to nie lifting i zmiana skóry, to nowe serce, które inaczej zupełnie reaguje na świat, życie i ludzi. Pod wpływem Ducha Św. Paweł (patrz niżej, w czytaniu) idzie ufnie do Rzymu. Św. Piotr zdolny jest do ponownego wyznania miłości i pójścia tam, gdzie nie chciałby, w nieznane, które ostatecznie okaże się także Rzymem.

Cały twój smutek, doliny rozczarowania życiem i ludźmi, wszystkie miejsca zranione, poharatane, bolące, chce przejąć Duch i przemienić. Przemiana dotyczy także zwątpienia – w nadzieję, oschłości – w miłość (gorącą), bezsilności – w moc, niechęci i urazy – w przebaczenie. Chyba Nikogo bardziej nie potrzebujemy jak Ducha, który przemienia. Nas, a przez nas i innych ludzi oraz to, co wokół nas.

A przemiana dokonuje się najprościej, za prosto, powiedziałbym. Musimy zawołać „Przyjdź!” i wierzyć, że się to spełni. Tylko tyle.

LITURGIA SŁOWA

(Dz 25,13-21)
Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka – powiedział. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.

(Ps 103,1-2.11-12.19-20)
REFREN: Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach
lub Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.

Pan utwierdził tron swój na niebiosach,
a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

(J 14,26)
Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

(J 21,15-19)
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Itinerarium , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.