MAŁE DECYDUJĄCE SŁOWO

Znacie takie chwile w swoim życiu, kiedy od czegoś ważnego dzieli nas tylko krok. Podobnie jest w Ewangeliach czytanych przed uroczystością Narodzenia Boga. Maria jest już w ciąży, na świat przychodzi niezwykłe dziecię, Jan, nazwany potem Chrzcicielem. Za chwilę będą się działy rzeczy wielkie, dziwne, ale ważne.

To Bóg jest blisko. Wszystko, co możliwe z Jego strony, zostało uczynione, zbliżył się jak mógł. Oczywiście On nie naruszy tej granicy, którą może przekroczyć tylko człowiek.

Zagadką Bożego Narodzenia jest małe słówko „TAK”. Wsłuchując się w Ewangelię, wiemy, że to jest słowo klucz, otwierające epokę Bożej bliskości. Bez „tak” Elżbiety i Zachariasza, nie byłoby Jana Chrzciciela, bez „tak” Marii i Józefa, nie byłoby Jezusa.

Bez twojego „tak” nie będzie Boga w twoim życiu. Bóg zatrzymuje się na granicy naszej decyzji, nie przekroczy bramy najświętszego ogrodu naszej wolności. Owszem, tam się próbują włamać dyktatorzy, szarlatani, czasem nierozważni spowiednicy, przewrażliwieni rodzice, zazdrośni małżonkowie. Stąd wiele dramatów i tragedii. Ale Bóg staje zawsze bezradny wobec naszej wolności – którą w szalonym zamyśle złożył w nasze ręce – i czeka, co zdecydujemy.

W naszych domach już stoją, albo zaraz staną, choinki. Znak Drzewa z Raju, drzewa, przy którym rozległo się głośne człowiecze „nie”, akt niewiary i odrzucenia Bożej bliskości i miłości. My dziś stawiamy je i stroimy po to, aby cicho i zdecydowanie powiedzieć „tak”.

LITURGIA SŁOWA

(Ml 3,1-4.23-24)
Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.

(Ps 25,4-5.8-10.14)
REFREN: Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś

(Łk 1,57-66)
Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.