W DIALOGU MYŚLENIU I HUMORZE

Sobota 10 lutego 2024

Wspomnienie abpa Józefa Życińskiego

У ДІАЛОГІЧНОМУ МИСЛЕННІ ТА ГУМОРІ

Субота 10 лютого 2024 року

Спогади архиєпископа Юзефа Жицінського

Francuski myśliciel i teolog, Yves Congar napisał kiedyś, że „Moją parafią  jest cały świat”. Jeśli jakoś chcę nazwać odniesienie do świata i ludzi abpa Józefa Życińskiego (zmarł 13 lat temu, 10 lutego), to powyższe dobrze oddaje jego postawę. Odnajdywał się znakomicie i wśród wiejskich parafian na ziemi lubelskiej i wśród watykańskich purpuratów i w dyskusjach z intelektualistami żydowskimi czy amerykańskimi.

Był człowiekiem dialogu, w żywym kontakcie z każdym człowiekiem, był ciekawy co ludzie myślą i jak sobie radzą. Dialog uznawał za jedynie właściwy sposób relacji z ludźmi.

Wydawało się, że nigdy nie przestawał myśleć, co w jego czasach było już rzadkością, co dopiero teraz. Z tego namysłu nad światem i Ewangelią powstawały artykuły i książki. W myśleniu najbardziej pomagała mu muzyka Mozarta ale i Bacha.

Nie brakowało mu humoru, sytuacyjnego. Raz, podczas obiadu kapituły (zebranie bardzo ważnych księży), z poważną miną oświadczył, że szuka kogoś odważnego do ważnej misji. Po chwili konsternacji wyrwał się jeden z prałatów, dość korpulentny.

– Jak odważnego, to ja chętnie, ekscelencjo …

Arcybiskup popatrzył na niego i bez zmrużenia oka odrzekł:

– Nawet byś  się nadawał … Bo wiesz, pisze do mnie biskup z Mali (kraj w Afryce), że oskarżają jego wiernych, że dopuszczają się czasem kanibalizmu … To mógłbyś tam polecieć i obalić te oskarżenia. Albo potwierdzić.

Na pewno jego słowa i postawa zawsze powodowały rezonans z słuchaczach i uczestnikach różnych spotkań. I tak chyba jest nadal, bo na wspomnienie abpa Józefa wielu ludzi potwierdza, że miał wpływ na ich życie.

Французький мислитель і богослов Ів Конгар якось написав: “Моя парафія – це цілий світ”. Якщо я хочу якось назвати ставлення архиєпископа Юзефа Жицінського до світу і людей (він помер 13 років тому, 10 лютого), то наведене вище добре відображає його ставлення. Він чудово знаходив свій шлях як серед сільських парафіян на Люблінщині, так і серед ватиканських пуритан, а також у дискусіях з єврейськими чи американськими інтелектуалами.

Він був людиною діалогу, перебував у живому контакті з кожною людиною, цікавився думками людей і їхніми стосунками. Він вважав діалог єдиним правильним способом стосунків з людьми.

Здавалося, що він ніколи не переставав думати, що було рідкістю вже в його часи, не кажучи вже про сучасність. З цих роздумів про світ і Євангеліє народжувалися статті та книги. Найбільше допомагала йому в роздумах музика Моцарта, а також Баха.

Йому не бракувало гумору, ситуативного гумору. Одного разу на обіді капітули (зібрання дуже важливих священиків) він з серйозним обличчям оголосив, що шукає когось сміливого для важливої місії. Після миті здивування один з прелатів, досить огрядний, вигукнув.

– “Якщо відважного, то я був би радий, Ваша Високопреосвященство…

Архиєпископ подивився на нього і, не моргнувши оком, відповів:

– Ви б навіть підійшли… Бо знаєте, мені пише єпископ з Малі (країна в Африці), що його вірних звинувачують у тому, що вони іноді вдаються до канібалізму… То ви могли б полетіти туди і спростувати ці звинувачення. Або підтвердити їх.

Безумовно, його слова і позиція завжди викликали резонанс у слухачів і учасників різних зустрічей. І, напевно, так є й досі, бо при згадці про архиєпископа Йосифа багато людей підтверджують, що він мав вплив на їхнє життя.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.