RADOŚĆ Z WŁASNEJ HISTORII Kazanie na święto Narodzenia NMP wtorek 8 września 2020

Można nieźle potrenować język zanim od Abrahama przedrzemy się do Józefa i Marii w rodowodzie Chrystusa. Po drodze jest i Naasson, Obed, Asa, Salatiel, Azor i Eliud. Przy niektórych imionach uśmiechniemy się, ale podobnie zareagowaliby mieszkańcy Palestyny wczytując się w polskich Krzesimirów, Przemysławów, Genowefy czy Mieczysławów. Zapewne sięgając do własnych rodzinnych korzeni nie dotrzemy do zbyt wielu pokoleń przodków, niewątpliwie jednak wzięliśmy się od kogoś.

Pomimo wielu pięknych tytułów przyznawanych Marii – Królowa świata, Najświętsza Panienka, Stolica Mądrości itd. – Matka Boża jest bardzo ludzka, podobnie jak Chrystus. Dziś obchodzimy święto Narodzenia Marii, w polskiej tradycji powiązane z błogosławieństwem nasion do siewów. I każdy z nas ma dzień swoich urodzin.

Nie urodziliśmy się przypadkowo, jesteśmy zamierzeni przez Pana Boga, nasze życiorysy od urodzin po śmierć nie są tylko zapisem kolejnych dni, miesięcy i lat, ale są historią naszego zbawienia. W tej historii są imiona naszych przodków, dziadków i rodziców, czasem ich wędrówki po dalekich stepach Kazachstanu czy lasach Syberii. Dobrze jest pokochać swoje losy, rodzinne i polskie, bo w nich dzieje się nasza droga do wieczności. Marii i Jezusowi potrzebna była ludzka historia, losy ich przodków i rodzin. Przez nasze historie życia jesteśmy Im podobni,  dzięki temu wspólnie będziemy uczestnikami życia wiecznego.

Taka jest radość życia, radość historii i radość dzisiejszego święta.

Ewangelia na dzisiaj:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».

(Mt 1,1 – 23)

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.