OD PODZIWU DO WSPÓŁPRACY Z PANEM JEZUSEM Kazanie na 13 Niedzielę Zwykłą 28 czerwca 2020

Wiele razy spotkałem się z komentarzem typu: „Nie zgadzam się z tym fragmentem w Ewangelii” lub „Nie przyjmuję tych słów”. To, co czytamy dzisiaj, o przedłożeniu miłości do Boga nad inne miłości, należy właśnie do „niechcianych” fraz z Ewangelii. Przy głębszym namyśle jest oczywiste, że Pana Boga należy słuchać zawsze, a rodziców niekiedy lepiej nie słuchać.

Ewangelia nie należy do najbardziej ulubionych lektur polskich katolików, zresztą do niedawna zniechęcanych przez duszpasterzy do takiego czytania. Bo przecież można przez to zejść na manowce protestantyzmu. Nieco zabawne są tzw. Niedziele Biblijne, podczas których usiłuje się przekonać wiernych do sięgania po Słowo Boże. Zachowując proporcje, to tak jakby trzeba było zachęcać kogoś do jedzenia i picia.

We wspólnotach „Eleusis”, na przełomie XIX i XX wieku, obowiązkowe było przeczytanie całej Biblii w ciągu roku, doświadczył tego m.in. Andrzej Małkowski, założyciel polskiego harcerstwa.

Czytanie Ewangelii – podkreślam czytanie, a nie tylko słuchanie – to pierwszy krok ku czemuś, co nazwać można życiem według Bożego Słowa. Drugim jest refleksja, namysł nad treścią tego Słowa. Tu jest jeszcze gorzej, bo nie ma przycisku „enter”, natychmiast uruchamiającego myślenie. A jest jeszcze krok trzeci, czyli „wcielenie” Słowa w życie, praktyczna aplikacja treści ewangelicznych.

Od lat polecam pokochanie Ewangelii metodą sulpicjańską, moim zdaniem owocną i prostą. Więcej o tym dla chętnych poniżej.

MEDYTACJA SULPICJAŃSKA –  METODA

Medytacja sulpicjańska  ułatwi Ci zaprzyjaźnienie się z Chrystusem poprzez Jego Słowo. Właściwie przeprowadzo­na medytacja pozwala na głębokie wewnętrzne spotkania z Nim. Potrzebne jest jednak postępowanie według odpowiedniej metody. Dokładnie zapoznaj się z przed­stawionymi niżej wskazówkami i za każdym razem stosuj je podczas medytacji, a zobaczysz, że pozwoli Ci to na głębsze ukochanie Chrystusa i zmianę swojego życia. Proponowana metoda wymaga poświęcenia przynajmniej 15 minut. Nazwa – medytacja sulpicjańska –  wywodzi się od miejsca, gdzie się narodziła

UWAGI PRAKTYCZNE

 1. Wybierz sobie miejsce, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał i gdzie będzie moż­liwie cicho.
 2. Usiądź wygodnie lub jeśli wolisz, spaceruj w miejscu, w którym mógłbyś się skupić.

PRZYGOTOWANIE

 1. Uświadom sobie OBECNOŚĆ CHRYSTUSA przy Tobie. Możesz to zrobić w pro­stych słowach: „Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś teraz przy mnie, że chcesz do mnie mówić, że mnie kochasz i przychodzisz do mnie.”
 2. AKT SKRUCHY – przeproś za swoje grzechy, niewierności. To pozwoli Ci na oczyszczenie serca i głębszy kontakt z Chrystusem. Możesz to zrobić własnymi słowami lub użyć którejś ze znanych formuł: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” (ze Mszy Św.) albo „Akt żalu” („Ach żałuję za me złości…”).
 3. WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. Proś Ducha Świętego o światło dla zrozumienia słów, które będziesz poznawał. Uczyń to własnymi słowami albo przy pomocy np. takiej modlitwy: Duchu Święty Boże, napełnij mnie swoim światłem, abym mógł zrozumieć, pokochać i wypełnić wszystkie słowa, jakie kierujesz do mnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

To wszystko zajmie Ci  3 do 5 minut. Następnie przechodzisz do właściwej medytacji.

ETAP – JEZUS PRZED OCZYMA (adoracja)

 1. Przeczytaj powoli wskazany tekst.
 2. Odpowiedz na pytania: Co Jezus uczynił? Jak się zachował? Co powiedział? Co uczynili i mówili inni bohaterowie tekstu?
 3. Spróbuj sobie całą scenę wyobrazić – miejsce, czas, przedmioty, ludzi, ich twarze i reakcje. Odkryj, co On zrobił, powiedział, czego dokonał. Skup się na Jego działaniu i słowach, podziwiaj i adoruj Go, za wszystko, co w Nim odkryłeś.

ETAP – JEZUS W SERCU (komunia)

 1. Rozpocznij teraz swoją wewnętrzną modlitwę. Zwracaj się bezpośrednio do Jezu­sa – np. „Panie Jezu, który…”. Proś Go, aby zaszczepił w Tobie to, co widziałeś w Nim – Jego słowa i zachowania.
 2. Powiedz Mu o swoich myślach i odczuciach, jakie w Tobie powstały. Powiedz Mu, jak oceniasz swoje życie i postępowanie, co chcesz zmienić w sobie, w stosunku do innych ludzi, wobec Niego. Nie zatrzymuj się jednak na swoich odczuciach, nie rozdrapuj przeszłości, ale staraj się ciągle rozmawiać z Jezusem.
 3. Rozmawiaj z Chrystusem powoli, nie spiesząc się. Możesz wracać do niektórych zdań z tekstu, powtarzając je, aby zakorzeniły się w Twoim sercu.

ETAP – JEZUS W RĘKACH (współpraca)

 1. Wobec Chrystusa podejmij PRAKTYCZNE POSTANOWIENIE. To, co widziałeś w modlitwie wewnętrznej, spróbuj wprowadzić od tej chwili w swoje życie. Swoje postanowienie zapisz (dyskretnie, aby nikt do tego nie miał dostępu) i wracaj do niego w ciągu dnia. Pamiętaj, aby postanowienie było jak najbardziej konkretne i dotyczyło określonych zmian w Twoim życiu.
 2. DZIĘKCZYNIENIE. Swoimi słowami podziękuj za obecność Chrystusa, za to, co poznałeś w czasie medytacji.
 3.  Modlitwa do Matki Bożej (własnymi słowami lub np. „Pod Twoją obronę…”) –    aby Ona chroniła i ogarniała swoim wstawiennictwem owoc naszej modlitwy.
 4. Podczas Rachunku Sumienia (wieczorem) zadaj sobie pytanie jak zrealizowałeś w ciągu dnia swoje postanowienie.

Propozycje tekstów do medytacji:   Ewangelia  wg św. Mateusza:

 • Kuszenie Jezusa 4, 1 11
 • Setnik z Kafarnaum 8, 5 – 13
 • Uciszenie burzy 8, 23 – 27
 • Powołanie Lewiego 8, 9 – 13
 • Córka Jaira 9, 18 – 26
 • Posłanie Apostołów 10, 1 – 16
 • Przypowieść o siewcy 13, 1 – 23
 • Odrzucenie w Nazarecie 13, 53 – 58
 • Rozmnożenie chleba 14, 13 – 21
 • Jezus chodzi po jeziorze 14, 22 – 33
 • O naśladowaniu Jezusa 16, 24 – 28
 • Przemienienie Jezusa 17, 1 – 8
 • Spotkanie z bogatym młodzieńcem 19, 16 – 22
 • Niewidomi pod Jerychem 20, 29 – 34
 • Uczta 22, 1 – 14
 • O pannach głupich i mądrzejszych 25, 1 – 13
 • Z czego będziemy sądzeni? 25, 31 – 46
 • Eucharystia 26, 26 – 30
 • Ogrójec 26, 36 – 46
 • Zmartwychwstał 28, 1 – 20

Ewangelia na dzisiaj:

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

(Mt 10, 37 -42)

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.