W CO JESZCZE WIERZYMY Poniedziałek 2 grudnia 2019

W CO JESZCZE WIERZYMY

Poniedziałek 2 grudnia 2019

Wiara i pobożność to dwie różne sprawy. Z pobożnością jest u nas w Polsce jeszcze dobrze. A jak jest z wiarą? Każdy musi sobie odpowiedzieć sam.

Setnik z dzisiejszej Ewangelii, Rzymianin, nie był pobożny i nie praktykował jak religijni Żydzi. Stał się jednak przykładem wiary, polecanym przez Chrystusa.

A dzisiaj? Wielką wiarę mają uchodźcy opuszczający swoje kraje i szukający lepszej przyszłości w nieznanych sobie krajach. Wierzą i ruszają. Nas już mocno przyspawały do miejsc wygodne domy, dobre samochody i zasobne sklepy. Podziwiam wiarę uchodźców. Wierzą i walczą o lepszą przyszłość dla swoich dzieci i dla siebie.

Podziwiam także wiarę tych, którzy opuszczają więzienia i ufają, że sobie jakoś ułożą dalsze życie. Mają o co walczyć, wierzą w to co chcą osiągnąć.

Mamy wszystko, co nam potrzeba. W co jeszcze wierzymy?

Ewangelia na dzisiaj:

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

(Mt 8, 5 -11)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.