BOŻY BLASK W LUDZIACH Kazanie na 1 Niedzielę Adwentu 1 grudnia 2019

W wielu zakonach nowicjat, czyli początek życia całkowicie poświęconego Bogu zaczyna się od pierwszego dnia Adwentu. Mamy teraz – w naszej części globu – najkrótsze dni i największe ciemności.

Trudno jest iść w ciemnościach, wolimy światło i jasność. W ciemnościach wyrusza ten, kto ufa w przyszłość lub ma ważną sprawę. Dobrze pamiętam dalekie podróże, które zaczynały się od wstawania w środku nocy i drogi pogrążonej w mrokach, dopiero potem przychodził świt i dzień.

Bóg daje się znaleźć, jeżeli wyruszamy, aby Go szukać. Nie wiemy, gdzie ani jak Go znaleźć. Nie wiedzieli tego Mędrcy, którzy wyruszyli za gwiazdą do Betlejem. Nie wiedzieli Maria i Józef, podróżując na spis ludności z Nazaretu do Betlejem. Wyruszyli, zaczęli drogę. Znaleźli.

Znaleźli człowieka, dziecko. Odkryli Boga. Nie mamy innej drogi do Pana Boga, jak spotkania z ludźmi. Idźmy do ludzi, to pewna droga do tajemnicy Bożego Narodzenia. Rozmawiajmy z nimi, słuchajmy ich, starajmy się zrozumieć, poznać, polubić i przygarnąć.

W ciemnościach jest teraz jeden blask, Boży blask w ludziach, ich twarzach, głosach, spojrzeniach.

Liturgia słowa

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

(Mt  24, 37 – 44)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.