BÓG TAM GDZIE TERAZ JESTEŚ Środa 17 lipca 2019

Urzeka mnie opis spotkania Mojżesza z Bogiem w tzw. krzewie ognistym, jak o tym czytamy dzisiaj w liturgii. Góra, o której mowa warta jest odwiedzenia.

Spotkanie, opisane w kategoriach ognia w krzewie, dostępne jest dla każdego z nas przy odrobinie otwartości na głębszy wymiar rzeczywistości. Każde drzewo, łąka, rzeka, kwietnik czy pólko kukurydzy jest szansą na spotkanie z Bogiem. Tylko nie szukajmy czegoś nadzwyczajnego w nich. Nasze serce jest bramą, przez którą wchodzimy na spotkanie z Bogiem. W każdym miejscu. W tym, gdzie teraz jesteś.

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» 

On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 

Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. 

Pan mówił: «Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie: Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». 

A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». (Księga Wyjścia 3)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.