KAZANIE NA DROGĘ 12 Niedziela zwykła 23 czerwca 2019

Chcę iść za Chrystusem, zgodnie z Jego wezwaniem. Na tym polega chrześcijaństwo.

Od początku wakacji doszło w Polsce do 20 śmiertelnych wypadków drogowych, ilustruje to policyjna mapa – patrz odnośnik dalej. W ciągu roku na polskich drogach ginie ponad 3 500 ludzi, obrazowo – tylu mieszkańców liczy Nałęczów. Dwukrotnie więcej Polaków odbiera sobie co roku życie, ponad 7 000, obrazowo – tylu mieszkańców jest w całej gminie Bełżyce.

Iść za Chrystusem. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Tak jechać, aby nikogo nie skrzywdzić. Tak słuchać ludzi, aby usłyszeć, że nie chce im się już żyć. Wtedy podać im nadzieję.

http://policja.pl/pol/mapa-wypadkow-drogowych/527,Mapa-wypadkow-drogowych-ze-skutkiem-smiertelnym-WAKACJE-2019.html

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 

Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

(Łk 9,18 – 24)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.