WSPOMOŻENIE WIERNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI Piątek 24 maja 2019

Maryjo pomóż! Zapewne wielu z nas wzywało w ten sposób pomocy Matki Bożej, szczególnie w chwilach zagrożenia, bólu, jakiejś trwogi. Jest w tym echo zaufania w czujność i gotowość pomocy ze strony matki jakie mają dzieci.

Tytuł Wspomożycielki Wiernych (lub krócej Wspomożenie Wiernych – za Litanią Loretańską) jest jednym z najstarszych w historii naszej wiary. Dziś mamy to wspomnienie w liturgii. Tak zwracano się do Maryi już w IV w. Św. Efrem pisał wtedy, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. Później kult Wspomożycielki Wiernych ożywiał się w momentach zagrożenia wiary i Kościoła – inwazja Turków i zwycięstwo pod Lepanto (1571), bitwa pod Wiedniem (1683) czy wreszcie uwolnienie papieża Piusa VII z niewoli napoleońskiej (1816).

Trudne chwile ma każdy z nas w życiorysie. Trudne chwile ma teraz Kościół w swojej historii. Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.