GDZIE CHRYSTUS MIESZKA

Kazanie na Uroczystość Chrystusa Króla 25 listopada 2018 Królestwem Chrystusa są nasze serca. A przede wszystkim serca najbardziej zapomnianych.

 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» 

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» 

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» 

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». J 18, 33b-37

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.