PAN WAS PODTRZYMUJE

Piątek 27 lipca 2018 W czasie Mszy Świętej recytowanej, bez śpiewów, liturgię otwiera tzw. Introit. Jest to zwykle werset z psalmu, po nim następuje znak krzyża i „Pan z wami”. Introit ma dwie przewagi nad „pieśnią na wejście” – czyli tę śpiewaną przez organistę jako pierwszą. Po pierwsze na pewno odnosi się do tekstu Pisma  Świętego (czego nie da się powiedzieć o niektórych kompozycjach odgrywanych w kościołach). Po drugie nie da się go – dzięki recytacji – zafałszować, co zdarza się niejednokrotnie w przypadku pieśni.

Introit na dziś, zaczerpnięty z psalmu 54, brzmi: Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę  i sławić Twe dobre imię.

Pan podtrzymuje me życie. Podtrzymuje! Dobrze te słowa rozumieją ludzie pracujący ciężko, zdolni wyczuć, że ich życie nie zależy tylko od nich, że w głębi ludzkiego działania jest ukryty Bóg. Tak ukryty, że potrzeba dopiero odważnego wglądu w siebie samego, aby to odkryć.

Siostry i bracia, Pan was podtrzymuje!

  1. Wpis z dnia 26 lipca, z wczoraj, brzmiał krótko – Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I był fragmentem Ewangelii św. Mateusza, nie wymagającym komentarza.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.