KOŚCIÓŁ DZIŚ PRACUJE

Kazanie na 2 dzień Zielonych Świątek Poniedziałek 21 maja 2018 Mamy dziś tzw. drugi dzień Zielonych Świątek, oby zawsze pozostał dniem pracy, pomimo najnowszych pomysłów w polskim Senacie. Nasi parlamentarzyści mają dar zajmowania się sprawami trzeciorzędnymi, nie potrafiąc nijak rozwiązać poważnych spraw. Ostatnie kolejki piłkarskiej ekstraklasy, z haniebnymi zachowaniami kiboli, plasują nas w ogonie Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na stadionach. Gorzej jest tylko w Turcji i Serbii.

Dla nas, katolików, dzień dzisiejszy jest Świętem NMP Matki Kościoła. To święto wymyślił Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, na początku lat 60-tych ub. wieku. Polscy biskupi przekonali ówczesnego papieża Pawła VI, aby wprowadził święto do kalendarza liturgicznego i tak się stało 4 maja 1971 r.

Jest kilka powodów, dla których warto pokochać to święto. Najpierw, jest bardzo mocno osadzone  w Piśmie Świętym – Maria czuwała na modlitwie z pierwszą wspólnotą wierzących w Wieczerniku; dalej, rolę opiekunki wierzących powierzył Jej sam Chrystus z krzyża: „Niewiasto, oto syn twój”. I wreszcie, to, co najistotniejsze, istotą Kościoła jest zgoda na wolę Bożą („Oto ja, służebnica Twoja”) i noszenie w sobie Chrystusa, co znakomicie zrealizowała Maria z Nazaretu. Słusznie przedstawiana w ikonografii jako ciężko pracująca. Pięknie tę ideę oddaje sanktuarium w Piekarach Śląskich i czczony tam obraz MB Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (na zdjęciu).

Uczcijmy dziś Marię najlepiej przez dobrą, sumienną, rzetelną pracę. Tak naśladując Marię, dajemy świadectwo, że jesteśmy Kościołem Bożym.

Itinerarium

Dodaj komentarz