KOŚCIÓŁ DZIŚ PRACUJE

Kazanie na 2 dzień Zielonych Świątek Poniedziałek 21 maja 2018 Mamy dziś tzw. drugi dzień Zielonych Świątek, oby zawsze pozostał dniem pracy, pomimo najnowszych pomysłów w polskim Senacie. Nasi parlamentarzyści mają dar zajmowania się sprawami trzeciorzędnymi, nie potrafiąc nijak rozwiązać poważnych spraw. Ostatnie kolejki piłkarskiej ekstraklasy, z haniebnymi zachowaniami kiboli, plasują nas w ogonie Europy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na stadionach. Gorzej jest tylko w Turcji i Serbii.

Dla nas, katolików, dzień dzisiejszy jest Świętem NMP Matki Kościoła. To święto wymyślił Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, na początku lat 60-tych ub. wieku. Polscy biskupi przekonali ówczesnego papieża Pawła VI, aby wprowadził święto do kalendarza liturgicznego i tak się stało 4 maja 1971 r.

Jest kilka powodów, dla których warto pokochać to święto. Najpierw, jest bardzo mocno osadzone  w Piśmie Świętym – Maria czuwała na modlitwie z pierwszą wspólnotą wierzących w Wieczerniku; dalej, rolę opiekunki wierzących powierzył Jej sam Chrystus z krzyża: „Niewiasto, oto syn twój”. I wreszcie, to, co najistotniejsze, istotą Kościoła jest zgoda na wolę Bożą („Oto ja, służebnica Twoja”) i noszenie w sobie Chrystusa, co znakomicie zrealizowała Maria z Nazaretu. Słusznie przedstawiana w ikonografii jako ciężko pracująca. Pięknie tę ideę oddaje sanktuarium w Piekarach Śląskich i czczony tam obraz MB Sprawiedliwości i Miłości Społecznej (na zdjęciu).

Uczcijmy dziś Marię najlepiej przez dobrą, sumienną, rzetelną pracę. Tak naśladując Marię, dajemy świadectwo, że jesteśmy Kościołem Bożym.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.