NIC LEPSZEGO NIE MOGŁO NAS SPOTKAĆ

 

Kazanie na 3 Niedzielę Wielkanocną 15 kwietnia 2018 Jemy śniadania, pijemy kawę (w niedzielę spokojniej), idziemy na spacery wiosenne, bawimy się z dziećmi i wnukami (w niedziele dłużej) i może nawet zatańczymy.

Po dwóch tysiącach lat, my wierzący w powstanie z martwych Chrystusa, wierzący we własne z martwych wstanie, nosimy w sobie wielką, choć niekoniecznie krzykliwą radość. Celowo piszę o z martwych wstaniu, ponieważ wszyscy będziemy martwi, tak jak On był martwy. To nie jest ostatni akt naszego losu.

Spokojnie się cieszcie, dobrze pojedzcie (tak jak Pan Jezus dziś w Ewangelii), śmierci się nie bójcie, nie ona jest naszym końcem.

Nie umiem przestać cieszyć się powstaniem z martwych i wy nie przestawajcie. Nic lepszego nie mogło nas spotkać.

 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. 

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». (Łk 24,35 – 48)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.