ZWĄTPIMY CAŁKIEM W Z MARTWYCH WSTANIE

Czwartek 12 kwietnia 2018 Nie dziwię się, że wielu chrześcijan wątpi w swoje z martwych wstanie. To zwątpienie będzie narastać.

W powstanie z martwych wątpi ten, kto nie spotyka Żywego Chrystusa. A nie spotykamy Go, bo nie wchodzimy w siebie samych, nawet nie wiemy którędy tam iść. Może nie wierzymy, że jest w nas jakaś głębia. Pozostajemy stale na zewnątrz siebie, z oczyma wlepionymi w smartfony i monitory.

Czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Nie wiedzieli o tym Koryntianie, do których tymi słowami zwracał się św. Paweł, prawie 2 tysiące lat temu. Nie wiemy i my. Esemesy są jednak takie fajne.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.