CHRYSTUSA ŻYWEGO KTO BY NIE CHWALIŁ

Środa 11 kwietnia 2018  Czasem znajduję w Piśmie Świętym frazy, które dziś można by odbierać jako pisane po zażyciu dopalaczy. Bo czy ktoś o zdrowym rozsądku może pisać, że widzi i słyszy śpiewające doliny? Popatrzcie, co zapisał psalmista:

Stepowe pastwiska są pełne rosy,
a wzgórza przepasują się weselem.
Łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają. (Ps 96)

Zakuci w świecie industrialnym, z oczyma i uszami w smartfonach, widzimy i słyszymy tylko to, co podsuwa nam elektronika, maszyny i urządzenia. Pochwałę Boga, głoszoną przez wszystkie żywe stworzenia (więcej na ten temat na końcu), zagłusza asfalt, beton i ryk silników. Pozbawiamy się przez to harmonii z melodiami wszechświata i coraz bardziej szukamy dopalaczy. Najgorzej odbija się to na modlitwie, w której zamiast prostego chwalenia Żywego Boga myślą, uczuciem i ciałem, wymyślamy zawiłe konstrukcje w postaci dziwacznych nowenn, łańcuszków i „tajemnic szczęścia”.

Niekiedy ze zdziwieniem odkrywam wręcz upośledzenie w odczytywaniu obrazów i dźwięków. Kilka dni temu pewien młody człowiek, z którym spacerowałem, na głos ptaka nad nami rzucił: „O, słowik!” Zdębiałem, ewidentnie śpiewała makolągwa – na zdjęciu – co po maturze powinien wszak wiedzieć każdy.

Powstały z martwych Chrystus – w „którym wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Kol 1,16) – wychwalany jest przez deszcze i rosy, upały i chłody – czytaj dalej. I przez makolągwy, których cudnego śpiewu nijak nie da się podrobić!

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *

błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *

błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *

błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *

błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *

błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *

błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana, *

niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *

błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.

Błogosławcie Pana, źródła wodne, *

błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *

błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *

błogosławcie Pana, synowie ludzcy.

Błogosław Pana, Izraelu, *

chwal Go i wywyższaj na wieki.

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *

błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *

błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *

chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i wywyższony na wieki. (Dn 3)

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.