PIEŚŃ KWIATÓW O POWSTANIU Z MARTWYCH

Wtorek 10 kwietnia 2018 Na zaprzyjaźnionym trawniku uśmiechają się już stokrotki, co dnia serdeczniej. W sadach rozpoczęło się przycinanie śliw i jabłoni. W biblijnej Pieśni nad Pieśniami (2,11-13), znajdziemy piękne proroctwo wiążące odnowę natury z prawdą o z martwych wstaniu:

Oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic,
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców
i winne krzewy kwitnące już pachną.
Powstań, przyjaciółko ma,
piękna ma, i pójdź! 

Od prawie 20 lat, w Wigilię Paschalną błogosławię kwiaty, rozdawane uczestnikom. Może niech ta modlitwa pozwoli wam przedłużyć świętowanie radości z martwych wstania. Na pewno macie też znajome stokrotki!

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KWIATÓW

Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, Źródło wszelkiego życia, bo od Ciebie pochodzi całe bogactwo stworzenia, ziemia, niebiosa, słońce , woda, rośliny i kwiaty. Błogosławiony jesteś Boże, który dałeś nam Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, najpiękniejszy kwiat, który wyrósł z korzenia Jessego i rozsiewa wśród nas woń zbawienia.

Błogosławiony jesteś Jezu Chryste, flos campi et lilium convalium, Różo Saronu i Lilio Dolin (Pnp 21-2). Po cierpieniach i śmierci, Twoje ciało rozkwitło na nowo. Twoje zmartwychwstanie po zimie grzechu i niewiary zapoczątkowało w odkupionym świecie wiosnę życia w łasce i pokoju. Wołasz do ludu swojego Kościoła słowami Księgi Życia: „Oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi widać już kwiaty, krzewy kwitnące już pachną… Powstań przyjaciółko ma i  pójdź” (Pnp 2, 11-13).

Wszechmogący Dobry Boże, Źródło Życia i Miłości, ześlij swoje błogosławieństwo na kwiaty, znak nadziei zmartwychwstania, wiecznej wiosny i niebiańskiej radości oczekujących w raju. Niech Twój Kościół „wyda kwiaty jak lilie polne” (Iz 35,1-2), niech rozkwitnie jak ogród, pełen radości z odnalezionego zbawienia i mocy przywróconego życia. Niech Twój lud wyda owoce zmartwychwstania przez życie pełne nadziei, pokoju, radości i dobrych czynów płynących z miłości. Niech Twoje życie trwa w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana Naszego, Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.