W NICH MIŁOŚĆ NIE WYGASŁA

Wtorek 13 marca 2018 Żałuję, że w klasycznej Drodze Krzyżowej pomijane są Salome, Maria, matka Jakuba i Józefa i inne „niewiasty z Galilei”. Galilea jest tu ważna.

Właśnie w Galilei Jezus rozpoczynał swoją misję (słynne wesele z przemianą wody w wino), tu także ukazał się Apostołom po powstaniu z martwych. Kobiety, które zaszły aż pod krzyż, towarzyszyły Jezusowi  od początku do końca. Od początku do końca! Niezwykłe, piękne, wspaniałe! Żałuję, że nie ma stacji z tymi niewiastami, choć jest Weronika, o której Ewangelia milczy.

Oczywiście, nie tłumaczę wierności kobiet z Galilei stwierdzeniem o ich większej emocjonalności, bo to banał i lipa. Przy krzyżu pojawi się też uczony Nikodem i Jan Apostoł.

Przy krzyżu Jezusa – i przy krzyżu każdego innego człowieka – pozostają tylko ci, w których nie wygasła miłość.

Ps. Na marcowe dni Wielkiego Postu proponuję, abyśmy przyjrzeli się ludziom, którzy pojawiają się wokół Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia. Ewangelie wyliczają w sumie kilkadziesiąt osób, niektóre są powszechnie znane (Piłat, Judasz, Maria), inne są na drugim czy trzecim planie, są też grupy – „tłum”, „naród”. Duchowieństwo, politycy, inteligencja, kompani Jezusa, Jego rodzina, znajomi, przypadkowi ludzie, tchórze, błazny, cała galeria.

Wczytując się w ich zachowania i słowa, odnajdziemy – pomimo upływu prawie dwóch tysięcy lat – postawy bardzo podobne do współczesnych. Co więcej, myślę, że możemy też dowiedzieć się czegoś o sobie. Zaprezentuję 24 postaci i grupy ludzi do 28 marca włącznie, z wyjątkiem niedziel i Triduum Paschalnego (29-31 marca).

Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. (Mk 15, 40 – 41)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.