CO DZIEŃ BARDZIEJ SZCZĘŚLIWI

Kazanie na 3 Niedzielę Wielkiego Postu 4 marca 2018 W historii wielokrotnie religie wykorzystywane były przez ich przywódców bądź władców politycznych jako narzędzia do realizacji okrutnych celów. Dziś najbardziej widoczne jest to w ekstremizmie islamskim. Niestety nie ominęło to także chrześcijaństwa, żeby wspomnieć chociażby absurd wojen krzyżowych czy złupienie i wymordowanie Indian w Ameryce Południowej pod pozorem chrystianizacji.

W czasach Chrystusa swoista interpretacja Prawa pozwalała kapłanom i faryzeuszom bogacić się i utrzymywać władzę nad ludem. Gwałtowna reakcja Jezusa w świątyni, o czym dziś słyszymy w Ewangelii, miała przypomnieć, że celem religii jest zbawienie, życie wieczne.

Pokusa używania Pana Boga dla swoich celów może dotknąć jednak każdego z nas. Przypomnę zdarzenie, kiedy pewna pani chciała zamówić u mnie Mszę Świętą w intencji sprawiedliwego ukarania sąsiada. Sąsiad w trakcie popijawy z synem wspomnianej pani odkupił od niego za bezcen samochód. W zamyśle owej pobożnej kobiety, teraz Pan Bóg powinien wkroczyć do akcji i ukarać chytrego sąsiada.

Chrześcijaństwo jest naszą drogą do zbawienia i życia wiecznego. Objawia nam Boga pełnego Miłosierdzia, pragnącego podarować nam piękne i nieskończone życie. Jest drogą wyzwolenia od lęku przed Bogiem, przed przyszłością, przed złem i pustką istnienia.

Nasze chrześcijaństwo potrzebuje także ciągłego oczyszczenia, ze wszystkiego co mogłoby być wymuszane karą, strachem czy zemstą. Nasza wiara rzeczywiście wiedzie nas ku Panu Bogu, jeśli co dzień dzięki niej jesteśmy bardziej szczęśliwi, wolni i bogatsi w miłość.

 

 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». 

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. (J 2, 13 – 25)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.