24 POSTACI Z OSTATNICH DNI JEZUSA

Na marcowe dni Wielkiego Postu proponuję, abyśmy przyjrzeli się ludziom, którzy pojawiają się wokół Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia. Ewangelie wyliczają w sumie kilkadziesiąt osób, niektóre są powszechnie znane (Piłat, Judasz, Maria), inne są na drugim czy trzecim planie, są też grupy – „tłum”, „naród”. Duchowieństwo, politycy, inteligencja, kompani Jezusa, Jego rodzina, znajomi, przypadkowi ludzie, tchórze, błazny, cała galeria.

Wczytując się w ich zachowania i słowa, odnajdziemy – pomimo upływu prawie dwóch tysięcy lat – postawy bardzo podobne do współczesnych. Co więcej, myślę, że możemy też dowiedzieć się czegoś o sobie. Zaprezentuję 24 postaci i grupy ludzi do 28 marca włącznie, z wyjątkiem niedziel i Triduum Paschalnego (29-31 marca).

ANNASZ

Nasz język przechował jeszcze frazę „Od Annasza do Kajfasza”, oznaczającą odsyłanie kogoś z jednego miejsca w drugie, bez załatwienia sprawy. Powiedzenie to odwołuje się do dwóch arcykapłanów, Annasza i Kajfasza. Pierwszy po przesłuchaniu Jezusa (patrz niżej), odesłał Go bez wyroku właśnie do Kajfasza.

Annasz odsunął od siebie decyzję w sprawie Jezusa, pozostawiając ją w rękach swojego zięcia Kajfasza. Jezus poprzez swoje nauczanie i czyny wszedł w ostry konflikt z Wysoką Radą, najwyższą ówczesną władzą społeczną i religijną. Rosnąca liczba zwolenników proroka z Nazaretu zagrażała pozycji arcykapłanów i „uczonych w Piśmie”, ponadto mogła doprowadzić do buntu przeciw rzymskiemu okupantowi i jego krwawej reakcji.

Dla Annasza – a jeszcze bardziej dla Kajfasza, o czym jutro – Jezus jest problemem. Dochodzi do zderzenia prawdy z władzą, z władzą, która zwykle przypisuje sobie słuszność i rację i usuwa każdego kto podważa jej pozycję. Władza nie lubi prawdy, często wymyśla „swoją prawdę”, taką, w którą uwierzą zwolennicy władzy.

Annasz wybiera drogę odsunięcia problemu, niech się tym zajmie kto inny, to nie moja sprawa. Uczniów Annasza znajdziemy i dziś.

Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go  i zaprowadzili najpierw do Annasza. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem». Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»  Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. (J 18,12-24)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.