SŁABA EKIPA JEZUSA W AKCJI

Środa 28 lutego 2018 Może zaskakiwać słaby dobór kadry apostolskiej dokonany przez Chrystusa. Niejeden ze współczesnych menedżerów dobrałby lepszą ekipę do głoszenia Ewangelii. W pierwszym składzie apostolskim znalazł się Judasz, tchórzliwy Piotr i pełni wygórowanych ambicji Jakub i Jan z dzisiejszej Ewangelii.

Dlaczego tacy ludzie zostali wybrani? Myślę, że Chrystus nie szukał ludzi doskonałych, speców od propagandy. Wybrał i powołał ludzi, którzy Mu zaufali i uwierzyli w Niego. To przeważało ich słabości, grzechy i braki.

Często wyobrażamy sobie, że spodobamy się Bogu kiedy będziemy bezgrzeszni, porządni i czyści. Wkładamy w to wiele wysiłku, czasu i starań, najczęściej marnie nam wychodzi.

Myślę, że jednak podobamy się Bogu najbardziej wtedy gdy próbujemy Mu ufać i z całych sił kochać. To jest do zrobienia od zaraz.

 

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

(Mt 20,17 – 28)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.