Z MAŁYCH NA WIELKICH LUDZI

Poniedziałek 26 lutego 2018 Można żonie na urodziny przynieść jedną różę, a można i cały bukiet, z piętnastoma na przykład. Cała Ewangelia kipi nadobfitością, rozmachem i szczodrością. Może to skutek wielkiego zakochania w człowieku ze strony Pana Boga. W tym porywie miłości otrzymujemy i przebaczenie i życie wieczne.

Z jednej strony jest ta Boża miłość, a z drugiej my, rzęzimy, odliczamy jak najmniej, żeby się nie nadwyrężyć, nie przesadzić.

I Post Wielki i Wielka Noc, co roku wzywają, abyśmy z tych małych na Wielkich ludzi się przemienili.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6,36-38)

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.