CIEPLEJ I RAZEM

Poniedziałek 13 listopada 2017 Sarny zdążyły już zrzucić rude suknie (sierść) i przyoblec się w szare, ale znacznie cieplejsze, podobnie z jeleniami i łosiami. Najdalej za miesiąc zaczną zbierać się w stada, aby wspólnie szukać pożywienia i przetrwać zimny czas.

Zawsze stać nas na więcej ciepła wobec ludzi, może warto zmienić suknie na te życzliwe i serdeczne. Zawsze warto być razem, bliżej siebie, we wspólnocie solidarnej i rozumiejącej się nawzajem. Ot i cały wykład Ewangelii na nowy tydzień.

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.