SKROMNE ŻYCIOWE COŚ WIĘCEJ

 

 

 

Kazanie na 14 niedzielę zwykłą

7 lipca 2013

 

 

Idźcie. Nieście pokój, przybliżajcie ludziom Królestwo Boże. W tych słowach mieści się kwintesencja Ewangelii i dziś je słyszymy.

Pamiętam moment, kiedy poczułem się adresatem tych słów, to była późna wiosna i w deszczu, pamiętam gdzie to było i co było dookoła. To chyba był czas kiedy zostałem posłany. Do jedzenia, picia, spania, studiów a potem pracy, doszedł najważniejszy wymiar, wymiar misji. Zacząłem odkrywać po co żyję i rozumieć, że mam coś do zrobienia.

Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii otrzymują posłanie, aby iść i nieść pokój ludziom. Nie stają się wskutek tego istotami anielskimi, nadal jedzą, piją, śpią, kłócą się, robią głupoty. Od teraz wiedzą po co jedzą, piją, śpią i wszystko inne.

Spokojnie, misja niesienia pokoju i przybliżania Królestwa Bożego nie oznacza, że mam non-stop i wszystkim dookoła powtarzać wersety z Ewangelii (choć tak niektórzy pojmują ewangelizację). Historia uczniów podpowiada, że mam otworzyć się i otwierać coraz bardziej na każdego człowieka. Mam iść do ludzi, rozmawiać z  nimi, zaprzyjaźniać się, zbliżać, dzielić z nimi zarówno brud jak i piękno życia. W każdym spotkaniu, rozmowie, posiłku, wygłupach, jest jednak coś więcej. Jest misja niesienia pokoju i cichego przybliżania Królestwa Bożego, do czego jestem posłany.

Nie umiem pewnie dobrze tego wyjaśnić i opowiedzieć, ale myślę, że w życiu chodzi o to coś więcej, o skromną misję przekazywania pokoju, sensu, dobra, życzliwości i serdeczności.

 

Kazanie dźwiękowe: www.itinerarium.pl

 

LITURGIA SŁOWA

 

 

(Iz 66,10-14c)
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

(Ps 66,1-3.4-7.16.20)
REFREN: Niech cała ziemia chwali swego Boga

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy!
Jego potęga włada na wieki.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

(Ga 6,14-18)
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/ pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

(Kol 3,15a.16a)
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.

(Łk 10,1-12.17-20)
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

Itinerarium , , , , ,

13 responses to SKROMNE ŻYCIOWE COŚ WIĘCEJ


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.