ODPOWIEDŹ NA CAŁE ŻYCIE

 

Kazanie na 12 niedzielę zwykłą

23 czerwca 2013

 

 

Nie wiem jakie macie doświadczenia z pytaniami, które zmieniają życie. Może nawet nie są to pytania, ale wręcz wezwania. Od odpowiedzi zależy dalszy bieg życia. Takie pytania i odpowiedzi nie są jedynie grą słów, ktoś coś mówi, ty odpowiadasz i koniec.

Niektóre nasze odpowiedzi oznaczają totalny zwrot w życiu. Kiedy dziewczyna mówi „Tak” w odpowiedzi na pytanie „Czy wyjdziesz za mnie?”, rozpoczyna się nowy etap życia, rozstrzygający o całym losie. Jeśli ktoś odpowiada szczerze (i twierdząco) na pytanie „Czy przyznajesz się do winy?”, zmienia kompletnie swoje życie.

Pytania Jezusa z dzisiejszej Ewangelii „Za kogo uważają Mnie tłumy?”, „Za kogo wy Mnie uważacie?” nie są formą sondowania opinii publicznej (więcej o tym mówię w kazaniu na www.itinerarium.pl) . W zasadzie oznaczają „Czy wierzycie, że ja, wasz przyjaciel, nauczyciel, z którym jecie, pijecie, rozmawiacie, jestem Synem Boga, Mesjaszem?” Jeśli odpowiecie wyznaniem, wasze życie zmieni się całkowicie. Nie da się odpowiedzieć „Tak, i co z tego?”. Każde „tak” i każde „nie” rozpisze już do końca życia scenariusz odpowiadającego.

Nawet bez banalnego przypominania, że pytanie „A wy za kogo Mnie uważacie?”, skierowane było nie tylko do apostołów, czujemy, że w gruncie rzeczy całe życie zmagamy się z odpowiedzią na to pytanie. Jeśli odpowiemy wyznaniem, idzie za nim krzyż, miłość, solidarność, gotowość do ofiary, słowem ryzykowny scenariusz z epilogiem w postaci wiecznego życia. Wszystko oczywiście rozgrywa się w wierze – wierzę, że Jezus jest Synem Boga, wierzę, że miłość jest najlepszą formułą naśladowania Go, wierzę, że miłość jest drogą do wiecznego życia.

Ja w to wszystko wierzę, staram się wierzyć. I o taką wiarę proszę dla każdego z was.

 

Liturgia słowa        

 

 

(Za 12,10-11)
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

(Ps 63,2-6.8-9)
REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, Ty Boże mój, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe moje życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

(Ga 3,26-29)
Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

(Łk 9,23)
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

(Łk 9,18-24)
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

 

Itinerarium , , , , ,

18 responses to ODPOWIEDŹ NA CAŁE ŻYCIE


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.