KIEDY SIĘ OTWIERASZ

 

 

Kazanie na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Niedziela 26 maja 2013

 

 

Trójca Święta ma to, co nam jest zadane do odrobienia. Jeszcze mamy między sobą granice, progi i odległości. Daleko by być najbliżej i jedno.

W sumie jesteśmy nastawieni na siebie i mocno zamknięci, na Pana Boga, na innych ludzi, na przepiękny kosmos i nawet na samych siebie. Tak widzimy nadzieję zbawienia.

Pan Bóg, aby nas zbawić, otworzył się Wewnątrz Siebie (stąd Ojciec, Syn i Duch) a potem i na nas. Naśladowanie Boga, Jednego w Trzech Osobach, to żmudne budowanie jedności, w sobie samym, z ludźmi, którzy codziennie idą z nami przez życie. To budowanie jedności z Panem Bogiem i ze światem całym.

Dzisiaj jest wielkie Święto otwarcia, szeroko odemkniętych okien serca na Innych i Inne. Kiedy się otwierasz, dajesz przystęp Bogu, ludziom i nieodgadnionym energiom Wszechświata, pozwalasz także sobie samemu na radość bycia sobą.

Dzisiaj jest wielkie Święto jedności ze wszystkimi i ze wszystkim, a inaczej tego nie dotkniemy, jak przez serc otwarcie.

 

Kazanie dźwiękiem na www.itinerarium.pl

 

Liturgia słowa

 

(Prz 8,22-31)
To mówi mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił – początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

(Ps 8,4-9)
REFREN: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

(Rz 5,1-5)
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

(Ap 1,8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

(J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Itinerarium , , , ,

11 responses to KIEDY SIĘ OTWIERASZ


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.