SŁOWIK SZARY I DO NIEBA DROGA

 

Kazanie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Niedziela 12 maja 2013

 

Od dzisiaj dla kaznodziejów zaczynają się schody albo ciemny i gęsty las. Będziemy usiłowali wytłumaczyć, że Pan Jezus wstąpił do nieba, ale jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, za tydzień, że Bóg jest jeden ale w trzech osobach, potem – w Boże Ciało – że Nieskończony mieści się w małym chlebie opłatka. O ile pamiętam, nie wygłosiłem jak dotąd jakiegoś porywającego kazania w żadnym z powyższych tematów i dziś też za bardzo na to nie liczcie.

Zapewniam jednak, że we wszystkie te prawdy staram się bardzo głęboko wierzyć, z całych sił. Podoba mi się wstępowanie do nieba przez Pana Jezusa i przez nas (o tym mówię głosem w kazaniu na www.itinerarium.pl, nawet podpowiadam jak to robić). Bardzo mi się podoba prawda o Trójcy świętej i Przenajświętszej (choć nie wiem czy to jakaś istotna różnica), uwielbiam Boże Ciało włącznie z procesją pod baldachimem, kiedyś nawet szedłem cztery kilometry z monstrancją.

Mamy tajemnice wiary i nie chcę ani nie zamierzam ich wyjaśniać i tłumaczyć. Wierzę w nie, kocham i podziwiam. Weźmy na przykład te bielutkie i prześliczne stokrotki. Jak mam komukolwiek wyjaśnić i dowieść, że są niezwykłe, prześliczne i niepojęte? Popatrzcie sami. A słowik szary, prawie, że żywcem wyrwany z najlepszej opery na świecie, ten co koncertuje całe noce majowe, ten słowik szary, jak go pojąć i jeszcze wyjaśnić? Wymiękam. Ale podziwiam i kocham.

Wiara i życie. Podziwiam, kocham, uwielbiam.

 

Liturgia słowa

 

 

(Dz 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/ – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Itinerarium , , , , ,

16 responses to SŁOWIK SZARY I DO NIEBA DROGA


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.