PRZECIW WSPOMINKOM

PRZECIW WSPOMINKOM
Święto Chrztu Chrystusa
Niedziela 13 stycznia 2013

Dziś wspominamy chrzest Pana Jezusa. Na pewno usłyszycie te słowa w dzisiejszych liturgiach. Tak jak pewnie tydzień temu usłyszeliście, że wspominaliśmy pokłon Trzech Króli. A trzy tygodnie temu ogłaszano nam, że zbieraliśmy się, aby wspominać narodzenie Pana Jezusa w Betlejem. I tak, mam wrażenie, że co niedzielę spotykamy się w kościołach, aby coś wspominać. To trochę smutne, że zbieramy się jedynie na jakieś wspominki, choć zdarzenia, które przywołujemy same w sobie pewnie są doniosłe i piękne.
„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?” – niejako na przekór naszej religijności ostrzega prorok Izajasz (43, 18-19). We wspominaniu jest coś smutnego, tak jakby teraz nie działo się nic ważnego a przyszłość nie mogła przynieść czegoś piękniejszego. Moja wiara jednak nie jest zapisem wspomnień, choćby najpiękniejszych. Moja wiara jest radością codzienności, akurat tych śniegów i mrozów, ślicznie posypanych białym puchem jodeł i modrzewi, radością spotkań z ludźmi, których dziś spotkam, radością rozmów o życiu i śliskości dróg.
Moja wiara jest szczęśliwą radością i oczekiwaniem na wszystkie przygody jutra, nowych ludzi, kolejne pogawędki ze starymi przyjaciółmi i niewyobrażalnie oszałamiające życie wieczne.
Cudowny dzień, ta niedziela, trzynasty stycznia, a jutrzejszy jeszcze bardziej niezwykły!

Kazanie głosem: www.itinerarium.pl
Liturgia słowa
(Iz 42,1-4.6-7)
To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
(Ps 29,1-4.3.9-10)
REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi
Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
(Dz 10,34-38)
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
(Mk 9,7)
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
(Łk 3,15-16.21-22)
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Itinerarium , , , , , , ,

5 responses to PRZECIW WSPOMINKOM


  1. m.

    Polecam Ci, Panie wszystkich moich chrześniaków: Nataszę, Tomka, Maćka, Mathiasa, Michała, Darię – ukształtuj ich zgodnie z Twoją wolą, by byli mili Tobie i oddawali Ci należną cześć i chwałę, Królu nasz

  2. basia

    A co jeśli wiem, że jutrzejszy dzień przyniesie smutek? Można po chrześcijańsku mówić, że nawet jeśli cierpimy, to Bóg nam to wynagrodzi, ale przecież jesteśmy tylko ludźmi. Nie potrafię z radością oczekiwać jutra, kiedy co dzień widzę jak cierpi ktoś kogo kocham, a ja nie mogę mu pomóc?

  3. A ja mam pytanie. Dlaczego wspomnienie chrztu Pana Jezusa jest zaraz po Bożym Narodzeniu? Dla stworzenia pozorów, że został ochrzczony jako niemowlę?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.