WYDAJE MI SIĘ, ŻE WIERZĘ

4 września 2012

 

Robiłem kilka razy eksperyment, podczas którego wszyscy uczestnicy wymiękali i w którymś momencie poddawali się. Eksperyment polecam każdemu z was.

W październiku (jedenastego) rozpocznie się w kościele Rok Wiary. Będą uroczyste msze, mądre sympozja i inne akcje, które na pewno mogą pomóc naszej wierze. Ja polecam, aby każdy z was głośno (to bardzo ważny warunek) wypowiedział nasze Credo, wyznanie wiary, fachowo zwane Symbolem Nicejsko- Konstantynopolskim . Przy każdej frazie zróbcie chwilę przerwy i zadajcie sobie pytanie: Wierzę? Na pewno? Z jaką pewnością wierzę?

Wypowiedzcie to Credo głośno, abyście mogli sami siebie usłyszeć, bo zwykle w chórze w trakcie mszy, nie słyszymy swojego głosu. Dobrze, jest także wypowiedzieć Credo w obecności kogoś bliskiego. W razie czego podaję tekst:

 

Wierzę w jednego Boga

Ojca wszechmogącego

Stworzyciela nieba i ziemi

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

i w jednego Pana Jezusa Chrystusa

Syna Bożego Jednorodzonego

który z Ojca jest zrodzony

przed wszystkimi wiekami

Bóg z Boga, światłość ze światłości

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego

zrodzony, a nie stworzony

współistotny Ojcu

a przez Niego wszystko się stało

On to dla nas ludzi

i dla naszego zbawienia

zstąpił z nieba

i za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem

ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem

został umęczony i pogrzebany

i zmartwychwstał trzeciego dnia

jak oznajmia Pismo

i wstąpił do nieba

siedzi po prawicy Ojca

i powtórnie przyjdzie w chwale

sądzić żywych i umarłych

a Królestwu Jego nie będzie końca

Wierzę w Ducha Świętego

Pana i Ożywiciela

który od Ojca i Syna pochodzi

który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

który mówił przez proroków

Wierzę w jeden, święty, powszechny

i apostolski Kościół

wyznaję jeden chrzest

na odpuszczenie grzechów

i oczekuję wskrzeszenia umarłych

i życia wiecznego w przyszłym świecie

Amen

 

Uczestnicy mojego eksperymentu przyznawali, że wielu tzw. artykułów wiary (czyli kolejnych wersetów Credo) nie rozumie, „nie czuje” i nie widzi sensu ich wyznawania. Ktoś miał nawet odwagę powiedzieć, że przed „Wierzę” dodawał „Wydaje mi się, że wierzę …”

Wierzycie? Wydaje wam się, że wierzycie?

 

 

Itinerarium , , , ,

1 response to WYDAJE MI SIĘ, ŻE WIERZĘ


  1. Wiola

    Przy każdej frazie mam wątpliwość,a tak bardzo bym chciała uwierzyć,bezwarunkowo…szukam

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.