ROMANS PRZY KORONCE

Kazanie na Święto Miłosierdzia Bożego
II Niedziela Wielkanocna
15 kwietnia 2012

Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiam także na spacerze i w samochodzie. Codziennie. Urok tej modlitwy jest prosty – wzywanie miłości Boga dla siebie i całego świata. Dla siebie, dla nas, to oczywiste, bo troszczymy się o własne zbawienie. Wołamy o zbawienie do tego, Który jest Miłością, czego dowiódł w śmierci i zmartwychwstaniu Swojego Syna.
Ale wołamy też o miłosierdzie dla Całego Świata. Ja, a pewnie i wielu z was, modlę się wtedy za Asia Bibi, Pakistankę, która dwa lata temu została skazana na śmierć za słowa wypowiedziane do muzułmanek: Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy świata. Nie zrobił tego dla was Mahomet. Uznano to za bluźnierstwo, karane śmiercią. Asia Bibi czeka na stryczek (taką śmierć zawyrokował sąd) lub ułaskawienie. Jutro w ambasadzie pakistańskiej w Rzymie zostanie złożona kolejna petycja o uwolnienie kobiety. Dotychczas ponad 600 tysięcy ludzi na całym świecie stanęło w obronie Bibi, także blisko 100 tysięcy Polaków włączyło się w tę akcję.
Modlę się za Alesia Bialackiego, Białorusina odsiadującego w łagrze karę 4 i pół roku więzienia formalnie za „niepłacenie podatków”, w rzeczywistości za opór wobec reżimu. Modlę się za księdza Jose Conrado Rodrigueza z małej wioski El Cristo na Kubie, jedynego księdza katolickiego, który głośno upomina się o los swoich rodaków. Jest nazywany „kubańskim Popiełuszką, jeszcze żywym”.
Znam też taką zwariowaną lekko parę, która romansuje przy koronce. Naprawdę! Dzwonią do siebie o 15.00 (ech, te darmowe minuty) i razem odmawiają, a czasem śpiewają, koronkę. Mieszkają daleko od siebie, a dzięki wspólnej koronce mają siebie blisko. Polecam.
Miłosierdzie Boga często identyfikujemy z odpuszczeniem grzechów. Słusznie, to ważny wymiar Jego miłosierdzia – Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mamy tu wszystko, miłosierdzie, zmartwychwstanie i odpuszczenie grzechów. Wielka sprawa. Jeden z moich znajomych (spoza Polski) opowiadał mi, że w jego parafii przez ponad 40 lat proboszczem był ten sam kapłan. Ów znajomy grzeszył dużo i często – jak mówi – w młodości. Chodził więc do spowiedzi co kilka dni i odczuwał lekkie skrępowanie przed księdzem. Ten domyślił się i kiedyś przekonywał penitenta następująco: „Mój synu! Czy myślisz, że jest jakiś grzech na świecie, którego bym nie słyszał w konfesjonale? Albo czy myślisz, że jest jakiś grzech, którego ja bym nie popełnił? Więc się nie krępuj, mów śmiało!” Osobliwa zachęta okazała się skuteczna, penitent odwiedzał konfesjonał co tydzień.
Mamy radosne święto! Niech nas niesie miłosierdzie Boga!

Kazanie w wersji dźwiękowej na www.itinerarium.pl

LITURGIA SŁOWA

(Dz 4,32-35)
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
(Ps 118,1.4.13-14.22.24)
REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
(1 J 5,1-6)
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą.
(J 20,29)
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
(J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Itinerarium , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.