PAKIET INDYWIDUALNY

Czwartek 1 grudnia 2011

Prosta z pozoru rzecz, spełnić wolę Ojca. Tak czytam dziś w Ewangelii o „Dobrej lub złej budowie”. W jakiejś mierze słowa te oznaczają wypełnianie przykazań i ewangelicznych wskazówek. I na pewno trzeba się ich trzymać.
Jestem jednak przekonany, że oprócz uniwersalnej woli Boga, wyrażonej w Dekalogu i innych zaleceniach, każdy z nas ma – że tak powiem – „pakiet indywidualny”, dopasowany oryginalnie do jednej osoby.
W przeciwieństwie do naszych obrzydliwie nudnych i podobnych do siebie domków oraz bloków mieszkalnych, w niebie jest miejsce tylko na Konstrukcje Niepowtarzalne. Pomysł na Dom, jeden jedyny, mój Dom, otrzymuję tylko ja.
Bronię się przed oceną kogokolwiek kryteriami zewnętrznie spostrzegalnych uczynków (z pozoru dobrych czy złych). Pan Bóg, w pakiecie indywidualnym, przekazuje każdemu inny projekt, mnie niedostępny. W dialogu czystej miłości mieszczą się rzeczy niewiarygodne, paradoksalne i najdziwniejsze.
Domu, w którym zamieszkasz na zawsze nie widzą ludzie. Widzi tylko Bóg i ty. Buduj spokojnie, bez względu na to, co powiedzą ludzie i świat.

LITURGIA SŁOWA

(Iz 26-1-6)
W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło: podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich.
(Ps 118,1.8-9.19-21.25-27)
REFREN: Błogosławiony, idący od Pana
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.
O Panie, Ty nas wybaw,
o Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem
i daje nam światło.
(Iz 55,6)
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
(Mt 7,21.24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

Itinerarium , , , , , , ,

Comments are closed.