PUSTA TRADYCJA CZY ZNAK ?

Wkładam sutannę. Ty nosisz krzyżyk. Albo medalik. To jakiś znak. A może tylko nic nie znacząca tradycja?

BEZ CHUST?

21 października 2004
Francja: kolejne wykluczenia islamskich uczennic

Komisja dyscyplinarna jednego z gimnazjów publicznych w Villeurbanne (miasto sąsiadujące z Lyonem, o dużej liczbie muzułmanów) postanowiła usunąć 21 października ze społeczności szkolnej uczennicy odmawiającej zdjęcia na lekcjach muzułmańskiej chusty.

Według francuskiej agencji AFP, na obszarze podlegającym lyońskiemu kuratorium odnotowano dotychczas 14 przypadków wydalenia ze szkół uczennic, które nie chciały się podporządkować obowiązującej od września br. ustawie zakazującej noszenia na terenie francuskich szkól publicznych ostentacyjnych znaków religijnych, do których przede wszystkim zaliczana jest chusta muzułmańska.

Podobną decyzję podjęła w tym samym również dyrekcja jednej ze szkół w departamencie Orne (Francja północno-zachodnia). W tym tygodniu doszło też do dyscyplinarnego wyrzucenia ze szkoły dwóch uczennic gimnazjum w Miluzie (Alzacja).

Według Ministerstwa Edukacji, do chwili obecnej ze szkól publicznych wydalono 6 uczennic, a dalszych. ok. 70 przypadków czeka na ostateczne uregulowanie. Obowiązujące procedury przewidują blisko dwumiesięczny okres rozmów i przekonywania uczennic i ich rodzin. Ok. 10 komisji dyscyplinarnych w tej sprawie zebrać się ma bezpośrednio po rozpoczynających się jutro dziesięciodniowych feriach szkolnych.

Wydalone dziewczęta mogą kontynuować naukę metodą korespondencyjną. Niektóre rodziny uciekają się także do wsparcia powstałego w tym celu “Komitetu 15 marca i wolność” (15 marca uchwalono wspomnianą ustawę).

Zdaniem komitetu, na którego czele stanął konwertyta na islam Abdallah Thomas Milcent, przepis ten, krytykowany w wielu krajach, szczególnie zamieszkanych przez muzułmanów, “jest ustawą przynoszącą w efekcie wykluczenie uczniów ze społeczeństwa i stojącą w sprzeczności z międzynarodowymi prawami dziecka”.

BEZ SUTANN?

Francuska ustawa, która miała na celu przede wszystkim wyeliminowanie muzułmańskich chust z państwowych szkół, niespodziewanie uderzyła w inny cel. Na południu Francji niektórzy z dyrektorów szkół przestali wpuszczać a teren swoich placówek katolickich duchownych.
Pięciu księżom zabroniono wstępu do publicznych szkół w regionie Var, mimo że francuskie prawo zezwala im przychodzić na teren placówek by mogli spotykać się z katolickimi uczniami. Powodem jest to, że przychodzą oni do szkół w sutannach. Według dyrektorów szkół takie postępowanie łamie nową ustawę zabraniajacą noszenia w szkołach “ostentacyjnych symboli religijnych”. Problem w tym, że ustawa określa co jest takim symbolem mówiąc o muzułmańskich chustach, żydowskich kipach i dużych chrześcijańskich krzyżach. Nie wspomina natomiast o sutannach, habitach i innych strojach duchownych.
– Decyzja taka została podjęta jednostronnie, bez konsultacji a nawet wcześniejszego powiadomienai kapłanów – powiedział biskup Dominique Rey.
Nowa ustawa wywołała już wcześniej problem wśród Sikhów, którym nie wolno nosić tradycyjnych turbanów, choć nie są one religijnym symbolem. Teraz zaś okazało się, że również w kwestii duchownych istnieje luka prawna.
Francuski związek nauczycieli (SNES) stoi w tej sprawie na stanowisku, że “prawo oddzielające religię od szkoły musi dotyczyć nie tylko uczniów ale też nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników i współpracowników szkoły”. Nauczyciele od dawna zresztą nie noszą we Francji symboli religijnych, aby nie wywierać w ten sposób wpływu na swoich uczniów.
Rozwiązaniem może być noszenie jedynie koszul z koloratką zamiast sutanny. Jednakże część księży odwiedzających szkoły to tradycjonaliści, którzy mogą nie zgodzić się na taki kompromis. Ojciec Charles Mallard, rzecznik diecezji Ver powiedział jednak, ze księża będą zachęcani do porozumienia się ze szkołą.
– Nie jesteśmy sztywni w tej kwestii. Szata duchownego nie jest sednem misji katolickiego ksiedza – stwierdził o. Mallard.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.