DZIEŁO

9 czerwca 2004

Potęga jest w działaniu. W poruszeniu swoich mocy. Od intelektu i wyobraźni, przez uczucia, pragnienia, wolę aż po czyn.

Niestety czasem modlitwa jest znakomitą wymówką. Skłania do opuszczenia rąk i zaniechania dzieła. Herezją, tragiczną herezją, jest przekonanie, że chrześcijanin to ten, który się modli. Nie ma na taką opinię ani żadnego argumentu z Biblii ani z logiki. Nawet pobieżna lektura Biblii dowodzi, że Jezus, owszem, modlił się, ale przede wszystkim dokonywał Dzieła, Dzieła Odkupienia.

Zbawienia nie osiąga się przez modlitwę. Wielu żarliwie modlących się a zaniedbujących Dzieło (miłości), powędruje do piekła.

Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło.

Plus wiele innych adresów w Biblii.

Itinerarium , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.