RYZYKO FAŁSZYWYCH SCENARIUSZY

Coraz częściej bezmyślnie poddajemy nasze życie scenariuszom pisanym przez okoliczności i przypadki. Z jednej strony normalne jest, że rzeczywistość dookoła nas kształtuje nasze myślenie i działanie. Groźba terroryzmu realnie pobudza nas do czujności a może nawet i podejrzliwości. Informacje o nadchodzących podwyżkach (od 1 maja) już teraz każą nam myśleć co dalej.
Karykaturalne formy owa z-zewnątrz-sterowność przybiera przy sezonowych obniżkach cen, gdy kupujemy to, co tańsze, nie to zaś czego nam trzeba.
Istnieje naprawdę realna groźba, ze staniemy się igraszką różnych socjo-, psycho- czy reklamo-manipulatorów.

Prawdziwy projekt na życie nosimy w sobie. Jest zapisany w naszych najgłębszych myślach objawianych w samotności i ciszy, w trudno uchwytnych poruszeniach woli i śmiałych ogniach uczuć. Kiedy się tam nauczysz docierać stanie się jasny sens życia i wola Boga wobec ciebie.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.