Tag Archives: wyuczone zachowania

CZY GO SZUKASZ?

Szukajcie, a znajdziecie. Szukanie zawsze grozi naruszeniem status quo, które już znamy i lubimy. Te czy i inne formy doświadczenia religijnego są nasze, dekretujemy w nich obecność Boga. [..]

Itinerarium , , , , , , , , ,