ABY OGARNĘŁA NAS TA JEDYNA

Wtorek 18 czerwca 2024

ОБІЙНЯТИ ЄДИНОГО

Вівторок 18 червня 2024 року

Przeglądam czasami rybek idei, dominujących trendów wpływających na myślenie i wybory ludzi. Są przynajmniej trzy bożki, próbujące – czasami skutecznie – zawładnąć naszymi sercami. Nie wiem czy najbardziej czczony jest Sukces czy Pieniądze, na podium jest też Walka, z najgorszym swoim wcieleniem, czyli Wojną. Gdzieś w pobliżu jest również Skandal. Ci bogowie okupują Internet i inne media i stamtąd przenikać mogą też do naszych umysłów i serc. Ale jak to fałszywi bogowie, niosą ze sobą na końcu nieszczęście śmierć.

Od czasu do czasu otwieram moje Pismo Święte i pozwalam, aby ogarnęła mnie ta jedyna idea, która ma głębszy sens:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

Іноді я переглядаю акваріум ідей, домінуючі тенденції, що впливають на мислення та вибір людей. Існує щонайменше три ідоли, які намагаються – іноді успішно – захопити наші серця. Я не знаю, хто з них найбільш шанований – Успіх чи Гроші, на п’єдесталі також є Боротьба, з її найгіршим втіленням – Війною. Десь поруч знаходиться і Скандал. Ці боги окупували Інтернет та інші засоби масової інформації, і звідти вони також можуть проникати в наш розум і серце. Але, як і ці фальшиві боги, вони приносять з собою страждання смерті.

Час від часу я відкриваю Святе Письмо і дозволяю одній ідеї, яка має глибокий сенс, переповнити мене:

Якби я говорив мовами людськими та ангельськими,

та не мав би любові,

то став би я міддю, що брязкає.

або дзвінкою тарілкою.

Коли б я також мав дар пророцтва

і знав би всі таємниці,

і володів би всяким знанням,

і всяку [можливу] віру, так що я міг би пересувати гори.

та не мав би любові,

я був би нічим.

І коли б я роздав усе своє майно на милостиню,

і тіло своє спалив би2,

а любові не мав би,

нічого не матиму.

Любов довготерпить,

вона милосердна.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.