WSPÓLNOTA URATOWANYCH

Czwartek 28 marca 2024

СПІЛЬНОТА ВРЯТОВАНИХ

Четвер 28 березня 2024 року

Wczoraj uczestniczyłem w skromnej uczcie, kilkanaście osób, wolontariusze oraz mieszkańcy Domów Nadziei prowadzonych przez nasze Centrum Wolontariatu. To ludzie, którzy wychodzą albo już wyszli z ciężkich sytuacji życiowych. Czasami po długim pobycie na ulicy, połączonym z ostrym piciem, plus pobyt w więzieniu, od kilku miesięcy po wiele lat. Przyszli też ci, którzy już ułożyli sobie na nowo życie, założyli rodziny albo wrócili do nich po bolesnych rozstaniach.

Z radością patrzyłem na tych ostatnich i z nadzieją na tych, co są na dobrej drodze od zwycięstwa. Miałem głębokie przekonanie, że jest to Kościół. Wspólnota ludzi uratowanych, coś o czym czytam w Ewangelii. Wspólnota, która poznaje się, spotyka, rozmawia ze sobą, rozumie, wysłuchuje i podtrzymuje się wzajemnie. A przez to rodzi nowe życie.

Piszę o tej wspólnocie w dniu ważnym dla Kościoła, przeżywającego tajemnicę ustanowienia Eucharystii, kapłaństwa i Przykazania Miłości. To wszystko ma budować ratunkową wspólnotę. Tak budował Kościół Chrystus. Każdemu z was życzę, aby odnalazł się we wspólnocie bliskich, serdecznych ludzi, pięknym i głębokim Kościele.

Вчора я був присутній на скромному застіллі, з десяток людей, волонтерів та мешканців Домів Надії, якими опікується наш Волонтерський центр. Це люди, які виходять або вже вийшли зі складних життєвих ситуацій. Іноді після тривалого перебування на вулиці, в поєднанні з важким пияцтвом, плюс перебування в місцях позбавлення волі, від декількох місяців до багатьох років. Приходили й ті, хто вже налагодив своє життя, створив сім’ї або повернувся до них після болючого розриву.

Я з радістю дивився на останніх і з надією на тих, хто вже на шляху до перемоги. У мене було глибоке переконання, що це і є Церква. Спільнота спасенних людей, про яку я читав у Євангелії. Спільнота, яка пізнає один одного, зустрічається один з одним, розмовляє один з одним, розуміє один одного, слухає один одного і підтримує один одного. І через це народжує нове життя.

Я пишу про цю спільноту у важливий для Церкви день, переживаючи таїнство встановлення Євхаристії, священства і заповіді любові. Все це для того, щоб будувати спасенну спільноту. Так будував Церкву Христос. Бажаю кожному з вас знайти себе у спільноті близьких, теплих людей, прекрасній і глибокій Церкві.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.