TRUDNA SZTUKA OBUMIERANIA DLA MIŁOŚCI

Kazanie na niedzielę 17 marca 2024

НЕЛЕГКЕ МИСТЕЦТВО ВМИРАТИ ЗА ЛЮБОВ

Проповідь на неділю 17 березня 2024 року

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.

To proste rolnicze spostrzeżenie ma wymiar duchowy, bardzo ważny dla relacji z ludźmi i z Bogiem. Obumieranie jest trudne, dobrze znają ten proces małżonkowie, osoby kochające się i żyjące w głębokiej przyjaźni. Dopiero kiedy zgodzimy się na obumieranie naszej własnej woli (naszego ja), może zrodzić się obfity plon miłości. To jest bolesne, bo trzeba wyzbyć się poczucia wyższości, dominacji, panowania naszej woli, silnej chęci podporządkowania sobie drugiej osoby. Obumieranie jest ceną prawdziwej miłości, w której poddajemy się woli drugiej osoby.

 Kiedy dokonuje się to z obu stron, przychodzi cudowne doświadczenie zjednoczenia („I staną się jednym ciałem”), napełniające szczęściem i spełnieniem. Dzisiejsza kultura odrzuca wszelką władzę promując despotyzm własnej woli jednostki, przez to rozmija się także z miłością.

To samo dotyczy relacji z Panem Bogiem, którego nasze „ja” chętnie widziałoby jako wszechmocnego realizatora naszej woli. Wolimy Boga po naszej stronie niż siebie po stronie Pana Boga. A jednak obfity plon, piękny smak miłości otrzymujemy tylko w oddaniu się drugiej osobie, w trudnym obumieraniu.

Якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не вмирає, то залишається самотнім, а якщо вмирає, то дає рясний урожай.

Цей простий сільськогосподарський висновок має духовний вимір, дуже важливий для стосунків з людьми і з Богом. Помирати важко; подружжя, люди, які люблять одне одного і живуть у глибокій дружбі, добре знають цей процес. Тільки тоді, коли ми погоджуємося на вмирання з власної волі (нашого “я”), може народитися рясний урожай любові. Це боляче, тому що ми повинні відмовитися від почуття вищості, домінування, панування нашої волі, сильного бажання підпорядкувати собі іншу людину. Смерть – це ціна справжньої любові, в якій ми підкоряємося волі іншої людини.

 Коли це робиться з обох сторін, приходить чудовий досвід єднання (“І стануть одним тілом”), що наповнює людину щастям і реалізацією. Сучасна культура відкидає будь-який авторитет, пропагуючи деспотизм власної волі людини, тим самим віддаляючись від любові.

Те саме стосується і стосунків з Богом, якого наше “я” з радістю бачить всемогутнім виконавцем нашої волі. Ми воліємо, щоб Бог був на нашому боці, а не ми самі на боці Господа Бога. І все ж рясні жнива, прекрасний смак любові ми отримуємо лише у відданні іншої людини, у важкому упокоренні.

Ewangelia

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.