WIARA NAJWAŻNIEJSZA ZE WSZYSTKICH

Kazanie na niedzielę 10 marca 2024

ВІРА – НАЙВАЖЛИВІШЕ З УСЬОГО

Проповідь на неділю 10 березня 2024 року

Dziś krótko o najważniejszej wierze. O wierze, która jest podstawą innych wiar. Tę wiarę mamy opisaną w Ewangelii: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Takiej wiary sobie i każdemu z Was życzę. Wiary w miłość Boga, dzięki której zamieszkał pomiędzy nami Chrystus. Jeśli w to wierzę mam życie wieczne.

A ta wiara jest podstawą wiary w człowieka, że jest kimś ważnym, bo przeznaczonym do niekończącego się istnienia. Jest podstawą wiary w sens życia, które ulega zmianom ale nie zostaje nam odebrane. I jest podstawą ofiarnej miłości, nie oszczędzającej siebie w dawaniu. Tak jak to uczynił sam Bóg.

Сьогодні коротко про найважливішу віру. Віру, яка лежить в основі всіх інших вірувань. Ця віра описана в Євангелії: “Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”.

Саме такої віри я бажаю для себе і для кожного з вас. Віри в Божу любов, завдяки якій Христос оселився серед нас. Якщо я вірю в це, я маю життя вічне.

І ця віра є основою віри в людину, що вона є кимось важливим, бо призначена для нескінченного існування. Це основа віри в сенс життя, який може змінюватися, але не забирається від нас. І це основа жертовної любові, не шкодуючи себе у даруванні. Так, як це робив сам Бог.

Ewangelia:

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu»

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.