SĄD SĄDEM A SPRAWIEDLIWOŚĆ …

Sobota 27 stycznia 2024

СУД І ПРАВОСУДДЯ…

Субота 27 січня 2024 року

O prawie dzisiaj, najpierw u naszych sąsiadów. Ci z zachodu, Niemcy, potomkowie Prusaków, opowiadają historię pewnego młynarza, który postawił się samemu cesarzowi Wilhelmowi II Hohenzollernowi. Cesarz zamierzył zbudować nową  drogę z Berlina do Drezna, przebiegać miała przez włości młynarza i groziła zburzeniem młyna. Urzędnicy z Berlina przekonywali rzemieślnika, że droga jest niezbędna ze względów gospodarczych i wojskowych, że to najkrótszy i najlepszy trakt. I nic, bo człek ów stał przy swoim, że to jego ojcowizna, że produkuje świetną mąkę. Wreszcie jakiś bardzo wysokiej rangi posłaniec z Berlina oznajmił:

– Ależ panie młynarzu! Taka jest wola cesarza!

Na to gospodarz pełen oburzenia odparł:

– Cesarza? Na szczęście jest jeszcze w Prusach prawo!

Młyn ocalał, drogę poprowadzono inną trasą.

W przypadku naszych wschodnich sąsiadów rzecz z prawem ma się zupełnie inaczej, mam na myśli  Rosjan, potomków Sowietów. Przez epokę carów a potem pierwszych sekretarzy Partii, aż po dzisiejsze czasy, o tym, co jest prawem stanowi Najważniejsza Osoba. Dobitnie sformułował to Piotr I – „Imperator wszechrosyjski jest monarchą samowładnym i nieograniczonym. Posłuszeństwo należne Jego władzy najwyższej, nie tylko z bojaźni, ale i wobec sumienia, sam Bóg nakazuje”. Jednym słowem – samodzierżawie. A pilnować rozkazów tejże władzy miały nie sądy czy prokuratorie, ale służby specjalne – od „Prieobrażenskiego Prikazu” (policja polityczna powołana przez Piotra I), poprzez „Czeka” (spółka Lenina i naszego rodaka Feliksa Dzierżyńskiego), NKWD aż po dzisiejsze KGB.

To tyle o sąsiadach, a jak jest u nas? Tego już sam nie wiem. Choć przypomina mi się słynna fraza z kultowego filmu „Sami swoi”, chodziło o proces jaki Kargul wytoczył Pawlakowi (sprawa kota?). Pawlak już miał jechać do sądu, kiedy wiekowa mamusia wręczyła mu dwa granaty i wygłosiła jedną ze świętych polskich prawd – „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie …”

Про право сьогодні, спочатку у наших сусідів. Німці на заході, нащадки пруссаків, розповідають історію про одного мірошника, який виступив проти самого імператора Вільгельма II Гогенцоллерна. Імператор мав намір прокласти нову дорогу з Берліна до Дрездена, яка мала пролягти через маєток мірошника, і погрожував знести млин. Берлінські чиновники переконували майстра, що дорога необхідна з економічних і військових міркувань, що це найкоротший і найкращий шлях. Але нічого, бо чоловік стояв на своєму, що це його рідна земля і що він виробляє чудове борошно. Нарешті, дуже високопоставлений посланець з Берліна повідомив:

– Але, мірошнику! Це воля імператора!

На це фермер, сповнений обурення, відповів

– Імператора? На щастя, в Пруссії ще є закон!

Млин вцілів, дорогу перепроклали.

У випадку наших східних сусідів, я маю на увазі росіян, нащадків Радянського Союзу, справи з правом йдуть зовсім інакше. Через епоху царів, а потім перших секретарів партії, аж до сьогоднішнього дня, те, що є правом, визначається Найголовнішою особою. Це було чітко сформульовано Петром І – “Всеросійський імператор є самодержавний і необмежений монарх. Послух, належний його верховній владі, не тільки зі страху, але й по совісті, заповідається самим Богом”. Одним словом – самодержавство. І охороняти накази цієї влади мали не суди і не прокуратура, а спецслужби – від “Приказу” (політичної поліції, створеної Петром І), через “ЧК” (партнерство Леніна і нашого земляка Фелікса Дзержинського), НКВС до сьогоднішнього КДБ.

Так багато для наших сусідів, але як щодо нас? Я не знаю. Хоча мені пригадується відома фраза з культового фільму “Самі свистіть” про позов Каргула проти Павлака (справа про кота?). Павлак вже збирався йти до суду, коли його старенька мама вручила йому дві гранати і промовила одну зі священних польських істин – “Суд є суд, і справедливість має бути на нашому боці…”

https://www.google.com/search?q=s%C4%85d+s%C4%85dem+ale+sprawiedliwo%C5%9B%C4%87+musi+by%C4%87+po+naszej+stronie&rlz=1C1GCEA_enPL948PL948&oq=S%C4%85+s%C4%85dem+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBEAAYDRiABDIGCAAQRRg5MgkIARAAGA0YgAQyCQgCEAAYDRiABDIKCAMQABgKGBYYHjIKCAQQABgIGA0YHtIBCDQ4MjJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:885ac5a0,vid:tpHQiFg67FI,st:0

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.