TRZY RZECZY PO DRODZE  DO EMAUS

Kazanie na niedzielę 23 kwietnia 2023

Chciałbym, siostry i bracia, abyście trzy rzeczy zapamiętali z dzisiejszego kazania.

Pierwsza, jeśli chcecie spotkać żyjącego Chrystusa, rozmawiajcie głęboko z ludźmi, z rodziną i przyjaciółmi. Głęboko, czyli sięgajcie do serca i stamtąd bierzcie myśli o miłości, dobru, pięknie, szczęściu, o dramacie wojny w Ukrainie i dawajcie te myśli swoim bliskim w rozmowie. Nie musicie rozmawiać o Bogu. Rozmawiajcie ze sobą głęboko, a Chrystus dołączy się do Was, jak do wędrowców z Emaus.

Rzecz druga, uczniowie z dzisiejszej ewangelii przeszli od rzeczywistości, która kształtowała ich wiarę do wiary, która zaczęła ustanawiać nową rzeczywistość. Rzeczywistość, jaka kształtowała ich wiarę, a w zasadzie niewiarę, to był widok umierającego Jezusa i niesamowite opowieści kobiet o Jego pustym grobie. Ta rzeczywistość przyniosła im smutek i rozczarowanie. Kiedy jednak uwierzyli zaczęli przemieniać rzeczywistość, zbudowali najpierw leprozoria, potem szpitale i szkoły, włączyli we wspólnotę z Chrystusem wiele narodów. Pamiętajcie, będziecie mieli tylko taką rzeczywistość, w jaką naprawdę wierzycie.

I rzecz trzecia, trzymajcie się ludzi, tak jak ci bohaterowie z Emaus, w trudnych chwilach byli razem. Jeśli będziecie trzymać się razem to i Chrystus będzie z Wami. Na każdej drodze, na tej do Emaus, do Warszawy, do Dysa, do Gdańska i dokądkolwiek podążać razem będziecie. Dobrej niedzieli, amen.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

(Łk 24, 13 – 35)

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.