WOJNA W KAŻDYM Z NAS

Kazanie na 1 Niedzielę Wielkiego Postu 6 marca 2022

Kuszenie Chrystusa przez diabła, bardzo inspirująca scena dla artystów i poetów. Trudno mi dzisiaj nie rozpatrywać tego opisu w kontekście bliskiej nam wojny ale i tego, co może się dziać w nas samych.

Przychylam się do opinii wielu biblistów, że opis kuszenia jest bardziej zapisem doświadczenia wewnętrznego Chrystusa, które kiedyś opowiedział swoim uczniom, może to też być – jak chcą inni – refleksja uczniów nad osobą Chrystusa, ubrana w opowieść kuszenia.

Sednem dialogu kuszenia jest pytanie o istotę samego Boga, Syna Bożego. Diabeł atakuje Chrystusa swoją wizją bóstwa – panowanie, pycha, władza i chciwość. Chrystus broni się pokorą, skromnością, służbą i spokojem. Co ciekawe, Chrystus – w tej scenie – podejmuje dialog z szatanem. To jest także wskazówka dla nas, żeby nie wyłączać kogokolwiek ze sfery dialogu.

W odniesieniu do tego, co dzieje się w Ukrainie, niewątpliwie w działaniach Putina widzimy tego fałszywego boga, który przyznaje sobie prawo do absolutnej władzy, pychy (narodowej, „Wielka Rosja”) i unicestwiania ludzi. A w Ukrainie – mamy Wielki Post – możemy dopatrywać się powtórzenia losów „niewinnego cierpienia”, podobnych dramatów doświadczyło wiele narodów. Wreszcie Polska dziś odgrywa rolę Weroniki ocierającej oblicza skrzywdzonych.

I jeszcze ja sam, we mnie też toczy się wewnętrzna walka pomiędzy dwoma możliwościami, podobieństwa do złego, fałszywego boga, który rządzi, niszczy i poniewiera a przemienianiem się w Bożego syna i córkę, pokornego, służącego i strzegącego godności drugich. To też wojna, wojna w każdym z nas.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Itinerarium

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.